Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Nghiên cứu, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp tại Hiệp Hoà

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp tại Hiệp Hoà

by HiephoaNet

 

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp tại Hiệp Hoà

Viện Nông hoá Thổ nhưỡng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá chất lượng đất nông nghiệp làm căn cứ khoa học phục vụ bố trí cây trồng hợp lý cho huyện Hiệp Hòa”.

Nội dung chính của đề tài là điều tra thu thập tài liệu, số liệu và chỉnh lý, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp của huyện một cách toàn diện; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất. Qua đó, đề xuất các cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp. Đề tài được thực hiện từ nay đến 2011 với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh.

PV

Nguon: http://baobacgiang.com.vn/13/60978.bgo, 23/8/2010

 

Related Articles

Leave a Comment