Home Tin TứcKinh tế Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXII đã bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXII đã bầu BCH nhiệm kỳ mới.

by HiephoaNet

Tiếp theo chương trình buổi sáng, buổi chiều 18/8/2010, Đại hội dại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Hiệp Hòa đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ mới và tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo của BCH khóa XXI. 236 đại biểu được triệu tập đều có mặt.

Theo báo có của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã biểu quyết thông qua 236 đại biểu đều đủ tư cách. Trong 236 đại biểu có 39 đại biểu nữ, 59 đại biểu làm công tác Đảng, 94 đại biểu làm công tác chính quyền, 40 đại biểu làm công tác đoàn thể, 43 đại biểu công tác chi bộ. Về tuổi Đảng, đại biểu nhiều tuổi Đảng nhất: 63 năm, đại biểu ít nhất là 1 năm; tuổi Đảng bình quân là 20,5 năm. Tuổi đời bình quân của Đại hội là 43,8 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất là đ/c Lê Đính, 90 tuổi, thuộc Đảng bộ xã Đưc Thắng. Đại biểu ít tuổi nhất là đ/c Nguyễn Văn Tuấn, thuộc Đảng bộ xã Thanh Vân. Về học vấn: THCS có 24, THPT có 122, Đại học có 81,  thạc sĩ có 8, tiến sĩ có 1 đại biểu. Trình độ chính trị: sơ cấp có 47, Trung cấp có 149, Cử nhân có 40 đại biểu.

Đại hội quyết định bầu BCH nhiệm kỳ mới với 45 đ/c. 54 đại biểu đã ứng cử và được đề cử vào danh sách tham gia bầu BCH. Đại hội bầu 1 lần được 45 đ/c trúng cử vào BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại biểu cao phiếu nhất là đ/c Nguyễn Tiến Cơi, Bí thư Huyên ủy khóa XXI: 229 phiếu. Đại biểu thấp phiếu nhất trúng cử BCH là 149 phiếu.

Cùng với việc bầu cử BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội đã có 12 ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội

BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015 ra mắt

Từ trái các đc: Trần Cúc, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Quất, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Văn Linh

Đoàn chủ tịch và đại biểu khách mời

Lẵng hoa của Ban biên tập Trang thông tin điiên tử hiephoa.net chúc mừng Đại hội

Nháy vào đây để xem thêm

Bài và ảnh Nguyễn Thế Tính, 21h35, 18/8/2010

Related Articles

Leave a Comment