Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa khởi sắc sau một nhiệm kỳ Đại hội

Hiệp Hòa khởi sắc sau một nhiệm kỳ Đại hội

by HiephoaNet

Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng các nguồn lực đầu tư của nhà nước đồng thời phát huy nội lực thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giáo dục để tạo nên những bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra. Hiệp Hòa đang từng bước tạo dựng được vị thế, tầm vóc mới cho mình và trở thành một huyện trọng điểm về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, xứng đáng với truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh đi trước….

Trồng ngô lai năng suất cao ở xã Thanh Vân.

Đảng bộ Hiêp Hòa đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đã gắn kết hai nhiệm vụ này với thực hiện tốt Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm guong đạo đức HCM” nhằm đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ huyện hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng với trên 7.000đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp uỷ đảng đẫ chủ động bám sát nghị quyết, chỉ thị, sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, trong nhiệm kỳ qua Hiệp Hòa đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Từ một huyện nghèo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong 5 năm trở lại đây, kinh tế Hiệp Hòa đã có bước phát triển khá. Trong phát triển kinh tế, đảng bộ, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu theo hướng thâm canh, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng xuất chất lượng cao vào sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa nên đã từng bước làm thay đổi nhận thức, tập quán canh  tập quán sản xuất của các địa phương và HH đã và đang dần hình thành một vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiềm năng của tỉnh. Là một huyện có diện tích lúa hai vụ lớn, vì vậy các cơ quan chức năng trong huyện luôn chú trọng đưa những giống  lúa ít chịu ảnh hưởng sâu bệnh, năng suất cao vào sản xuất như khang dân,  N46, ĐB5, ÐB6 và các giống lúa lai như TH3-3, Hương thơm 6…, nên đến nay đã có trên 95% diện tích được gieo trồng bằng các giống nguyên chủng, giống mới có năng suất, chất lượng cao. Những năm trước đây năng suất lúa của Hiệp Hòa chưa vượt 50 tạ/ha, đến vụ xuân năm 2008, năng suất  lúa bình quân của toàn huyện đạt 54 tạ/ha, lµ mét trong nh÷ng huyÖn cã n¨ng suÊt lóa cao nhÊt của tỉnh, đưa tổng sản lượng lương thực của huyện đạt 95.500 tấn. Bình quân lương thực trên đầu người của huyện đạt 449 kg/năm, cao hơn bình quân của tỉnh, đạt mục tiêu Ðại hội. Ngoài cây lương thực, Hiệp Hòa  còn là vùng sản xuất rau  màu lớn của tỉnh, sản lượng hàng năm rau quả của huyện đạt gần 30.000 tấn, trong đó có khoai tây và nhiều loại rau quả có giá trị  xuất khẩu như dưa, ớt, cà chua bi. Sản phẩm rau củ quả của  Hiệp Hòa cung cấp cho thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Ngoài ra, nhờ áp dụng kỹ thuật, đưa các giống lạc có năng suất, chất lượng cao như L14, L23 vào thâm canh, năm 2007 năng suất lạc của huyện đã đạt 25-27 tạ/ha; sản lượng lạc đạt gần 6.000 tấn, vượt mục tiêu Ðại hội trước hai năm. Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới nuôi con đặc sản đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân như nuôi dế, nuôi hươu lấy nhung, cá sấu, baba, nhím, Lợn rừng, bồ câu… đã mở ra triển vọng đa dạng hoá sản phẩm chăn nuôi. Đến nay gíá trị sản xuất đạt 53 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu Ðại hội. Tỷ trọng giữa trồng trọt và chăn nuôi đã có bước chuyển dịch khá, trồng trọt chiếm 52%, chăn nuôi- dịch vụ chiếm48%. Hiện nay, huyện có gần 500 trang trại, gia trại, trong đó có hơn 250 mô hình kinh tế trang trại trồng trọt và chăn nuôi có thu nhập hàng năm tù 50 triệu đồng trở lên. Tổng doanh thu của các trang trại đạt khoảng 100tỷ đồng/năm, đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn. Đặc biệt, diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở Hiệp Hoà đã đạt 1000ha với sản lượng là gần 2.500 tấn, vượt 23% so với mục tiêu ĐH, trong đó diện tích nuôi trồng thuỷ sản thâm canh đã tăng nhanh từ 7 ha năm 2005 lên 150 ha vào năm 2009, tập trung ở các xã Đông Lỗ, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm đã cho năng suất cao từ 8-10 tấn/ha/năm.

Cùng với chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Hiệp Hòa luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển CN, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Mặc dù bị tác động bởi suy giảm kinh tế song vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đạt khoảng 270 tỉ đồng. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực của huyện như gạch xây, may mặc, bia, nhựa tái chế, gỗ, sản phẩm nhôm kính đều vượt kế hoạch đề ra. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN năm 2009 đạt 153 tỷ đồng, tăng 33% so với mục tiêu ĐH, tăng gÇn 400% so với năm 2005.

Những kết quả khả quan trong sản xuất công nghiệp TTCN những năm qua đã góp phần quan trọng để Hiệp Hoà hoàn thành 5/6 mục tiêu do Chương trình phát triển công nghiệp-TTCN và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006-2010 đề ra. Đánh giá sơ bộ, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp-TTCN trên địa bàn đạt bình quân 33%/năm, vượt gần 8% so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn tỉnh. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, toàn huyện có 154 doanh nghiệp, trong đó hơn 80 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 10% so với mục tiêu đại hội đề ra đến năm 2010. Có được những kết quả đó là do những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền huyện Hiệp Hoà đã chú trọng khai thác lợi thế của địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Bằng sự đảm bảo chắc chắn của chính quyền, sự thân thiện của các cơ quan chức năng, sự hợp tác toàn diện và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, HH đã tạo ra môi trường thuận lợi, hấp dẫn cho các nhà đầu tư vào địa bàn. Chính vì vậy, huyện Hiệp Hòa đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn. Cùng với việc phát triển công nghiệp, Hiệp Hoà còn đầu tư chú trọng phát triển các ngành nghề nông thôn. Huyện đã trích ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai hàng chục dự án nhỏ ở các ngành nghề cơ khí, mộc gia dụng, mây tre đan, dệt may, kéo sợi.. ở những xã như Mai Trung, Danh Thắng, Châu Minh, Hoàng Lương, Thái sơn, Hòa Sơn. Mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ đến khảo sát địa điểm lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp-đô thị tại xã Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm, với diện tích 4 ha. Trong tương lai không xa, những công trình mới sẽ “đánh thức” các xã còn nhiều khó khăn ở khu vực cuối huyện, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất công nghiệp của Hiệp Hoà ngày càng phát triển.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Hiệp Hoà cũng tạo ra những đổi thay rõ nét trong hoạt động văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hằng năm, huyện tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá từ cấp huyÖn đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học và Ban vận động các khu dân cư. Có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo thực hiện ở các cấp để phong trào đi vào chiều sâu và có những kết quả thiết thực. Trên cơ sở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, được các cấp uỷ đảng, chính quyền xã, thÞ trÊn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao về chất lượng. Đến nay, toàn huyện có hơn 40.000 gia đình được công nhận gia đình văn hoá, 121 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện và 120 cơ quan đạt danh hiÖu văn hoá. Đặc biệt,  HiÖp Hoµ vÉn lưu giữ được một kho tµng lịch sử văn hóa vô cùng sống động, gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh. Đó chính là những giá trị nhân văn to lớn cho việc nghiên cứu, khám phá và thưởng thức, với 67 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, nhiều công trình kiến trúc cæ như đình Lỗ Hạnh, lăng Dinh Hương, lăng họ Ngọ, lăng Bầu, đền, chùa Y Sơn, đình chợ Vân… và hàng chục lễ hội lớn nhỏ ở khắp các vùng quê như lễ hội bơi chải tung hoa ở Mai Đình, hội vật ở Xuân Cẩm, Thái Sơn, Hợp Thịnh… Cùng với đó, công tác xã hội hoá các hoạt động VHTT, TDTT được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhất là trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ phát triển mạnh, hệ thống nhà tập, sân chơi của cơ quan, gia đình được xây dựng, phục vụ cho cho việc rèn luyện sức khoẻ và nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Hoạt động thông tin truyền thanh đã được triển khai đồng bộ, đến nay hơn 80% người dân được nghe đài 4 cấp, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở luôn được đổi mới nội dung, hình thức để tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến bạn nghe đài. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển thông qua việc triển khai có hiệu quả công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và gắn với cuộc vận động “hai không”, từ đó không ngừng nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo viên giỏi và học sinh giỏi. Đặc biệt, chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn, tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%, tốt nghiệp THCS, THPT đạt từ 90- 96%; Thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bậc học đều đạt ở thứ hạng cao, đặc biệt có nhiều em học sinh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 49 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 33 trường so với năm 2005; công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hoá giáo dục luôn được quan tâm coi trọng và phát triển rộng khắp ở các địa phương trong huyện. Trong những năm qua, công tác xã hội hóa y tế, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ có nhiều tiến bộ. đặc biệt đến nay, toàn huyện có gần 300 giường bệnh và gần 800 cán bộ y tế, đạt tỷ lệ 36 cán bộ y tế/10.000dân; 26 xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị máy siêu âm, xquang và triển khai thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng có thẻ BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền…góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngay từ tuyến cơ sở. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã được tập trung chỉ đạo, trong đó coi trọng công tác truyền thông dân số, vận động, phổ biến các biện pháp và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ nhằm đạt tới mục tiêu cơ cấu dân số hợp lý. Góp phần giảm tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn được thực hiện có hiệu quả. Từ các hoạt động tạo vốn vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề…đã góp phần giúp Hiệp Hoà giảm nhanh, bền vững sè hộ nghèo  xuống còn 12,2% trong năm 2009, không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách.

Xây dựng một xã hội ổn định và phát triển. Để đạt mục tiêu ấy Hiệp Hòa đã luôn coi trọng công tác quốc  phòng, quân sự địa phương, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt công tác huấn luyện giáo dục quốc phòng, tuyển quân, tuyển sinh và chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, HU- UBND huyện cũng đề ra nhiều chủ trương biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH nhằm giữ gìn sự bình yên cho mỗi gia đình. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đã được xây dựng vững chắc góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

5 năm – nhiệm kỳ 2006 – 2010 đang khép lại. Thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng; kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền và sự đồng sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân trong huyện Hiệp Hòa sẽ là tiền đề, là động lực và là sức bật quan trọng để huyện Hiệp Hòa tiếp tục đề ra những chương trình phát triển kinh tế xã hội phù hợp, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 –2015, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phương Nhung – Đài TT Hiệp Hòa, 16/8/2010

 

Related Articles

Leave a Comment