Trang chủ Tin TứcKinh tế Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội chữ thập đỏ

Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội chữ thập đỏ

Đăng bởi HiephoaNet

 

Xác định công tác nhân đạo là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ đảng viên nên BTV huyện ủy Hiệp Hòa vứa có công văn số 1051/CV-HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ. Theo đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong huyện cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác chữ thập đỏ. Thường xuyên lãnh, chỉ đạo xây dựng củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của hội chữ thập đỏ trong thực hiện công tác nhân đạo, đưa nội dung lãnh đạo, xây dựng phát triển tổ chức hội vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy. UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý tổ hội, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác nhân đạo trên địa bàn huyện. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt luật hoạt động chữ thập đỏ, phát huy vai trò của tổ chức hội tham gia hoạt động xã hội nhân đạo như: chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu nhân đạo cứu người, cứu trợ nhân đạo, trồng và sử dụng cây thuốc nam, tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường…Hội chữ thập đỏ huyện cần bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động về cơ sở, xây dựng tổ hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên của hội, xây dựng quản lý tốt nguồn quỹ hội gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Các cơ quan ban ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với hội chữ thập đỏ thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống các PTTTĐC từ huyện đến cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, cổ vũ biểu dương những điển hình tiên tiến, kịp thời phê phán những biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác nhân đạo.

Qua đó góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn, nâng cao nhận thực, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo.

Vân Anh, 14/8/2010

 

 

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận