Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

Hiệp Hòa: đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

Đăng bởi HiephoaNet

 

Thời gian qua các cấp hội nông dân trong huyện đã thường xuyên lãnh chỉ đạo tuyên truyền hội viên nông dân cơ sở tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cấp hội, đặc biệt thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” ở khu dân cư; tuyên truyền nông dân tham gia thực hiện tốt văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống mới…do vậy tình hình nông dân, nông thôn, trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

6 tháng đầu năm Hội nông dân các cấp đã vận động được 26.400 hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hoá năm 2010 đạt 87,5%KH,  bằng 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đồng thời hội cũng phối hợp vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đ¬ược 15.300 triệu đồng và 77.000 ngày công lao động; ký hợp đồng bảo dư¬ỡng duy tu được 340km đ¬ường giao thông nông thôn và kênh m¬ương nội đồng. Hầu hết các cơ sở hội đều tích cực tham gia các hoạt động văn hoá TD-TT và các lễ hội truyền thống do địa phương tổ chức…  Qua đó góp phần vào việc tham gia xây dựng thôn làng, khu phố và xã văn hoá ở cơ sở; đẩy mạnh công tác hội nông dân ngày càng vững mạnh.

Vân Anh, 14/8/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận