Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh theo luật BHYT

Hiệp Hòa: Triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh theo luật BHYT

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện luật Bảo hiểm y tế (BHYT), NQ 46, CT 23 về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã co nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc chấp hành tốt chính sách bảo hiểm y tê, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh. Để tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác BHYT năm học 2010 – 2011, CT UBND huyện có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần:  tăng cường tuyên truyền tới học sinh va phụ huyên nhận thức rõ về lợi ích, tính ưu việt của BHYT, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia BHYT. Phòng giáo dục đào tạo cần chỉ đạo các trường tiểu học, THCS; THPT, dân lập, dậy nghề triển khai tuyên truyền luật BHYT về quyền và trách nhiệm của các em học sinh khi thực hiện luật BHYT; xây dựng và lấy kết quả triển khai luật BHYT, đặc biệt kết quả thu BHYT học sinh để làm căn cứ thi đua cuối năm. Phối hợp với BHXH huyện triển khai thu và cấp thẻ cho các em học sinh trên toàn huyện kịp thời không để em học sinh nào thiếu thẻ BHYT. BHXH huyện tổng hợp báo cáo kết quả thu BHYT học sinh trên toàn huyện, tăng cường kiểm tra việc thực hiện BHYT học sinh nhằm quản lý tốt quỹ BHYT và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của học sinh. Phòng tài chính kế hoạch có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT theo QĐ 01 của UBND tỉnh về hỗ trợ đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn. Các phòng ban chuyên môn như y tế, bệnh viện đa khoa, trạm y tế cần chuẩn bị nhân lực, kỹ thuật, thuốc men nhằm đảm bảo việc khám chữa bệnh  kịp thời an toàn cho nhân dân và các em học sinh theo quy định. Các cơ quan tuyên truyền từ huyện đến cơ sở cần dẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nọi hình thức trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng về luật BHYT, chính sách BHYT để toàn thể nhân dân, học sinh hiểu và cùng thực hiện.
Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đặc biệt đối với các em học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các em  yên tâm học tập.

Vân Anh, 14/8/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận