Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hòa: đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi

Hiệp Hòa: đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện Nghị quyết của BCH, các cấp Hội nông dân trong huyện đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất – Kinh doanh giỏi tới toàn thể hội viên nông dân. Tập trung chỉ đạo các chi hội, cơ sở tổ chức đăng ký phấn đấu đạt hộ SX – KD giỏi các cấp theo tiêu chí mới do Trung ương hội  quy định; Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao KHKT, tổ chức các hội nghị đầu bờ để trao đổi kinh nghiệm SX – KD giỏi, xây dựng mô hình trang trại cây con, giống mới có giá trị kinh tế cao; thi đua xây dựng cánh đồng thu nhập cao và phong trào hộ nông dân thu nhập 50 triệu đồng/năm ở địa phương.

Từ đầu năm đến nay 100% các cơ sở hội đã tổ chức triển khai các hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi năm 2010 với 14.422 hộ; Phối hợp tổ chức 339 buổi tập huấn chuyển giao KHKT cho  hơn 18.700 lượt người tham dự đạt 73,5% KH năm. Xây dựng được 52 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hoá đạt 117,3% so với KH.

Qua đây giúp các hội viên hội nông dân ngày càng nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh giỏi, áp dụng các tiến bộ KH-KT trong sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội góp phần tăng thu nhập ổn định đời sống, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu ở địa phương, phấn đấu giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện.

Vân Anh, 6/8/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận