Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc

Hiệp Hòa đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc

Đăng bởi HiephoaNet

Trong những năm qua các cấp ủy Đảng trong huyện đã thường xuyên quan tâm xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, hầu hết các ngành đoàn thể địa phương đã có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của từng địa bàn khu vực dân cư, gắn việc “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện tốt NQ 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, do vậy tình hình ANCT trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Thời gian qua, các cấp ngành toàn huyện đã tổ chức tiến hành tuyên truyền được 217 đợt với hơn 42.900 lượt người tham gia; tổ chức 177 cuộc vận động tuyên truyền về luật ATGT cho hơn 60.500 lượt người; tuyên truyền 185 cuộc vận động không buôn bán vận chuyển và đốt các loại pháo nổ có hơn 74.100 người ký cam kết, mở 12 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với hơn 7.700 người tham gia; vận động 627 ngườu tham gia quản lý giáo dục 438 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; kẻ vẽ 42m2 tranh cổ động, các pano apphich, 20 khẩu hiệu vượt đường về phòng chống ma túy, giữ gìn TTATGT.

Qua đó nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào bảo vệ ANTQ, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn toàn huyện.

Vân Anh, 4/8/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận