Trang chủ Tin TứcKinh tế Xã Thường Thắng bầu Trưởng, phó thôn

Xã Thường Thắng bầu Trưởng, phó thôn

Đăng bởi HiephoaNet

Nhiệm kỳ Trưởng thôn 2008 – 2010 kết thúc. Từ đầu tháng 7/2010, Đảng ủy, UBND xã Thường Thắng triển khai lãnh đạo, tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2010 – 2012 ở tất cả 12/13 thôn trong xã. Riêng thôn Hiệp Đồng do ông Trưởng thôn được bầu làm phó Chủ tịch Hội Nông dân xã nên đã bầu Trưởng thôn từ tháng 4/2010. Đợt này còn 12 thôn tiến hành bầu. UBND xã chỉ đạo các thôn thống nhất tổ chức bẩu vào 2 ngày 31/7 và 1/8/2010 (thứ bẩy và chủ nhật). Thôn Trong Làng do có đám cưới trùng vào ngày thứ bẩy và chủ nhật nên đã tổ chức bầu vào ngày thứ 6, 30/7/2010.

Thôn Trong Làng tổ chức trước một ngày cũng hay, có điều kiện để Đảng ủy, UBND xã đến dự, rút kinh nghiệm. Mặc dù thôn Trong Làng có chi bộ Đảng mạnh, cán bộ có năng lực, đều tay nhưng trong quá trình điều hành có những việc vẫn phải điều chỉnh.

Đảng ủy, UBND xã yêu cầu các thôn đều phải báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo thu chi tài chính. Các báo cáo của Trưởng thôn đều phải thông qua chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, báo cáo Thường trực UBND xã duyệt trước ngày bầu cử. Các đ/c đảng ủy viên, cán bộ xã được phân công phụ trách thôn trực tiếp giúp chi bộ, Trưởng thôn hoàn thành tốt nội dung trước khi tổ chức hội nghị. Trường hợp đặc biệt như ở thôn Thống Nhất, thôn Tam Sơn, cán bộ tài chính xã trực tiếp giúp Trưởng thôn làm báo cáo tài chính rõ ràng các khoản thu, chi để nhân dân nghe dễ hiểu

Bầu Trưởng thôn lần này là một đợt sinh hoạt được nhân dân trong thôn tham gia đông đủ nhất. Số cử tri đại diện hộ gia đình đi dự họp đạt từ 95 trở lên. Thôn Chợ Thường đạt 100%. Ngày 31/7/2010, các thôn: Đồng Tâm, Tiến Bộ, Thống Nhất, Dinh Đồng, Tân Hiệp, Đường Sơn, Chợ Thường tổ chức bầu. Ngày 01/8/2010, còn lại 4 thôn: Tam Sơn, Tân Tiến, Hồng Phong, Khúc Bánh tiến hành bầu.

Do được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nên tất cả các thôn đã hoàn thành tổng kết, bầu Trưởng thôn, phó thôn nhanh gọn trong vòng nửa ngày. Riêng hai thôn Đường Sơn và Tam Sơn có những tồn tại trong việc dồn điền đổi thửa, chi tiêu tài chính, nhân dân có nhiều ý kiến bàn bạc nên phải làm hết cả ngày. Thôn Đường Sơn do sơ xuất về thủ tục mở hòm phiếu khi chưa đem hòm phiếu phụ để những hộ vắng mặt bỏ phiếu nên đã phải tổ chức bầu lại, vì cả hai người được bầu đều không đủ số phiếu trúng cử theo quy định. Thôn Tam Sơn do đề cử đến 4 người để bầu lấy 1 trưởng thôn nên đã bầu đến 2 lần mà không ai đủ số phiếu để trúng cử theo quy định. Phải chờ quyết định của UBND xã. Trong số 11 vị Trưởng thôn đã trung cử có 7 vị tái đắc cử với số phiếu tín nhiệm cao của nhân dân trong thôn Đây cũng là một bài học thiết thực. Cán bộ nào công tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn được hân dân tín nhiệm

Điều đáng chú ý là trong sinh hoạt, nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến cho Trưởng thôn, cả việc hay, việc tốt cũng như những thiếu sót, khuyết điểm, kể cả những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng cũng được nêu ra bàn bạc công khai để rút kinh nghiệm, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đoàn kết. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh về dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ xây dựng quê hương giầu mạnh theo đường lối đổi mới của Đảng.

Ảnh: Bầu Trưởng thôn ở thôn Trong Làng.

Đoàn Chủ tịch điều khiển hội nghị

95% cử tri đại diện hộ có mặt dự hội nghị

Cử tri cao tuổi bỏ phiếu đầu tiên

Kiểm phiếu

Trưởng thôn mới trúng cử phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nguyễn Thế Tính, 2/8/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận