Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Huyện ủy Hiệp Hòa quán triệt thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Huyện ủy Hiệp Hòa quán triệt thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Đăng bởi HiephoaNet

Ban thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa vừa tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 cho đội ngũ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở cần bám sát yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ. Cấp uỷ các cấp, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, coi trọng công tác đăng ký việc làm tốt và triển khai làm theo tấm gương đạo đức của Người; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức; đề cao tinh thần nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt; gắn  việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn huyện…

Cũng trong cùng thời gian, Ban thường vụ huyện ủy Hiệp Hòa đã quán triệt chỉ thị 04-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; triển khai thực hiện đề án 02-ĐA/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2011- 2015 và Nghị quyết số 59-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Bài liên quan

Gửi bình luận