Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Anh người lính đảo: Nhạc Quang Chỉnh-thơ Bình Minh

Anh người lính đảo: Nhạc Quang Chỉnh-thơ Bình Minh

by HiephoaNet

Nhạc sĩ Quang Chỉnh ( Hoàng An-Hiệp Hòa) vừa phổ nhạc bài hát Anh người lính đảo- xin giới thiệu cùng bạn đọc

HGiang

 

Related Articles

Leave a Comment