Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Anh đi…

Anh đi…

by HiephoaNet

 

Kính tặng những hương hồn Liệt sĩ, nhân ngày 27/7…

 

Anh đã đi xa, mãi không về

Nhớ lần đưa tiễn, cuối đường đê

Trên thuyền vẫy vẫy, anh từ biệt

Hoà bình anh vắng, lặng… hồn quê

 

Nghĩa trang đất nước, nghi ngút hương

Em tìm nấm mộ, lệ sầu thương

Vô danh anh đã thành bất tử

Chị Cả thét gào, cách âm – dương…

 

Muốn đón anh về, với quê hương

Chẳng quản xá chi những dặm đường

Nhưng tìm đâu thấy tên Liệt sĩ

Giữa trời Chị khóc quá đau thương…

 

Anh ơi đất nước đã thanh bình

Bao lớp em thơ nụ cười xinh

Ban thờ sao sáng trên vành mũ

Hương toả khói mờ, nắng lung linh….

 

Chiều ấy… Chân đê vẫn còn đây

Cỏ may sao xác bóng hao gày

Hai bẩy( 27/7) hàng năm, em đứng lặng

Lệ nhoà, đâu đó… Áng mây bay….

Thơ Hương Giang – Hiệp Hòa, 7/2011

 

Related Articles

Leave a Comment