Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp Hoà An toàn khu II di tích quốc gia đặc biệt

An toàn khu II di tích quốc gia đặc biệt

Đăng bởi BTV 3

Nhà truyền thống An toàn khu II

An toàn khu II bao gồm 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là nơi hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa( 1940- 1945). Năm 2012 An toàn Khu II được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận 16 xã ATK II của Trung ương ở tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, nhà bảo tàng ATK II tại xã Hoàng vân còn lưu giữ được một số tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý. Đây được xem là địa chỉ đỏ cho du khách tìm đến bởi nó gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nơi lưu giữ một phần ký ức của dân tộc.

Di tích ATK II Hiệp Hòa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg ngày 31/12/2020).

Theo đó, di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là 1 trong 7 di tích của cả nước được xếp hạng đợt này. Tỉnh Bắc Giang vinh dự có 5 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế công nhận năm 2012; chùa Vĩnh Nghiêm (năm 2015); chùa Bổ Đà (năm 2016); Những địa điểm chiến thắng Xương Giang (năm 2019) và Di tích lịch sử ATK II Hiệp Hòa.

Hát ca trù tại Đình Chợ Vân

Di tích lịch sử ATK II Hiệp Hòa gồm 8 điểm di tích: Đình Chợ Vân, Đình Vân Xuyên, Đình Xuân Biều, Đền Soi, Chùa Ia, gia đình cụ Nguyễn Văn Chế, gia đình cụ Ngô Văn Đông, gia đình cụ Ngô Văn Thấu (xã Hoàng Vân).

Việc công nhận di tích lịch sử ATKII Hiệp Hòa là di tích quốc gia đặc biệt đã khẳng định những giá trị to lớn của Hệ thống di tích ATK Hiệp Hòa đối với tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc và là niềm tự hào của cán bộ, nhân dân huyện Hiệp Hòa nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung. Hiện nay, tỉnh, huyện đang triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích ATK. Cùng đó, tập trung tuyên truyền quảng bá, giới thiệu để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt của hệ thống di tích ATK II từ đó có ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy giá trị.

Chí Tuệ

Bài liên quan