Trang chủ Tin TứcKinh tế Kỳ họp thứ 9 Uỷ ban MTTQ huyện

Kỳ họp thứ 9 Uỷ ban MTTQ huyện

Đăng bởi HiephoaNet

 

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng thời rút kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 về công tác mặt trận. Sáng ngày 18/7, UBMTTQ huyện Hiệp Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ IX.

Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Sơn, phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Giang, đồng chí Chu Quang Hiển, phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Chí Kỳ, phó chủ tịch UBND huyện,. Tới dự còn có các đại biểu là ủy viên UB, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

Kỳ họp đã thông qua 3 báo cáo của UBMTTQ huyện, HĐND và UBND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, Nhà nước. Khối đại đoàn kết tiếp tục được tăng cường vững chắc. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phẩn nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện kịp thời như chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đào tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn….Mặt khác phát huy vai trò của tổ chức, UBMTTQ các cấp đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vân động tết “vì người nghèo”, Công tác xây dựng và củng cố MTTQ được quan tâm. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ thường xuyên được kiện toàn đảm bảo số lượng và chất lượng.

Trong lời phát biểu của đồng chí Phạm Thanh Sơn- phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đồng chí Chu Quang Hiển- phó chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra những mặt hạn chế yếu kém mà UBMTTQ từ huyện đến cơ sở cần khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các nhiệm vụ ở một số địa phương còn chưa sâu rộng, nhất là công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các ngành đoàn thể nhân dân trên địa bàn chưa được chặt chẽ, thiếu thường xuyên, nên việc tập trung thực hiện các phong trào, các nhiệm vụ kết quả chưa cao, đội ngũ làm công tác mặt trận một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên và Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số cơ sở còn hạn chế so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

 

Mai Anh- Đài TT Hiệp Hòa

 

Bài liên quan

Gửi bình luận