Trang chủ Tin TứcKinh tế Thông báo xét tuyển dụng giáo viên năm 2012

Thông báo xét tuyển dụng giáo viên năm 2012

Đăng bởi HiephoaNet

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu trường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ (trước khi đi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên (đảm bảo có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên cần tuyển.

d) Về trình độ: Những người có trình độ đào tạo đáp ứng với ngạch giáo viên, có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển; tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập, cụ thể:

– Ngạch giáo viên tiểu học: Đối với giáo viên văn hoá tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm hệ chính quy các trường công lập. Riêng sinh viên được đào tạo tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Bắc Giang ở lớp sư phạm tiểu học tuyển sinh theo đề nghị của huyện Lục Ngạn chỉ được nộp hồ sơ dự xét tuyển về huyện Lục Ngạn.

– Ngạch giáo viên THCS: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc ĐHSP THCS hệ chính quy của các trường công lập.

– Ngạch giáo viên THPT, TTGDTX và dạy nghề: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy các trường công lập (không tuyển hệ liên thông).

Ngành chăn nuôi thú y tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Ngạch giáo viên khối THCN và cao đẳng: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành khác hệ chính quy trường công lập có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển.

* Một số môn được đào tạo đa ngành như: Toán – Tin, Văn – Sử… có tỷ lệ đào tạo 70% – 30%, chỉ được dự tuyển chuyên ngành đào tạo 70%.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang.

2. Số lượng, cơ cấu và đối tượng được đăng ký dự xét tuyển:

2.1. Chỉ tiêu tuyển dụng là    404, trong đó:

– Khối tiểu học:                                    214 chỉ tiêu;

– Khối THCS:                                       102 chỉ tiêu;

– Khối THPT và TT Giáo dục thường xuyên:  81 chỉ tiêu;

– Các trường trung cấp và cao đẳng:        07 chỉ tiêu.

2.2. Cơ cấu các môn cần tuyển:

* Khối tiểu học:    214 chỉ tiêu

– Môn Văn hóa là: 186

– Tin học:             17

– Tiếng Anh:          08

– Thể dục:            03

* Khối Trung học cơ sở:  102 chỉ tiêu

–   Văn:               10                    –  Lý:                      07

–   Sử:                 09                    –  Hóa:                    03

–   Địa:                 07                   –  SP Tin:                 19

–   GDCD:            01                   –  Công nghệ:           03

–   Thể dục:          08                   –  Tiếng Anh:            07

– Toán:                27                   –  Nhạc:                   01

* Khối THPT và TT Giáo dục thường xuyên: 81 chỉ tiêu

– Văn:               06                   – Toán:                     06

– Địa:                03                   – Lý:                         13

– Hóa:               14                   –  GDCD:                    01

– Sinh:              04                   – Tiếng Pháp:              01

– Tiếng Anh:      10                   – Tin:                         11

– KTCN:            04                   – Giáo dục quốc phòng:  06

– Chăn nuôi:      02

* Khối trường THCN và các trường cao đẳng: 07 chỉ tiêu.

 

(Chỉ tiêu cần tuyển của từng đơn vị niêm yết tại Sở Nội vụ và các địa điểm bán hồ sơ)

Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và chuyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

3. Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét tuyển:

3.1. Điểm ưu tiên:

a) Đối tượng được cộng 40 điểm:

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh hạng 1; con bệnh binh hạng 1.

b) Đối tượng được cộng 30 điểm:

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển của 3 huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) nộp hồ sơ vào chỉ tiêu của huyện nơi mà có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp;

– Người học cử tuyển nộp hồ sơ dự tuyển về các huyện có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp; người học cử tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT, TT Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Đối tượng được cộng 20 điểm:

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) trước khi học chuyên nghiệp ở 4 huyện miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế) nộp hồ sơ vào các chỉ tiêu của huyện nơi mà có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp;

– Người có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển của 3 huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) nộp hồ sơ vào chỉ tiêu của huyện nơi mà có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp;

– Con thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;

d) Đối tượng được cộng 10 điểm:

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền);

– Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người có trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước; tốt nghiệp loại giỏi (không tính hệ liên thông).

* Người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

3.2. Điểm khuyến khích: Cộng 30 điểm đối với những người tốt nghiệp Trường đại học sư phạm Hà Nội.

4. Tính điểm trong xét tuyển:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Trường hợp học tín chỉ thì điểm trung bình học tập cũng là điểm trung bình tốt nghiệp.

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong Kế hoạch này (nếu có).

5. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

5.1. Tuyển hết những người có bằng tiến sĩ.

5.2. Tuyển trước những người có bằng thạc sỹ (tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên trước khi đi học thạc sĩ); đến người học lớp chất lượng cao tốt nghiệp loại khá trở lên. Sau đó xét tuyển theo thứ tự từ người có tổng điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Riêng môn văn hóa khối tiểu học tuyển dụng hết người tốt nghiệp đại học (không tính liên thông), đến cao đẳng. Đối với giáo viên trung học cơ sở nếu còn thiếu thì thực hiện chuyển giáo viên khối trung học phổ thông (cùng chuyên ngành), có điểm cao liền kề không trúng tuyển xuống.

Trường hợp nhiều người dự xét tuyển có số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng thì chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm học tập cao hơn; người có điểm tốt nghiệp cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn; người cao tuổi hơn.

6. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

6.1. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phát hành, bao gồm:

– Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi bố hoặc mẹ thí sinh hiện đang công tác.

– Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do trung tâm y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (theo mẫu quy định);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu;

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.2. Lệ phí:

– Lệ phí xét tuyển dụng:     100.000đ/thí sinh.

– Hồ sơ:                            20.000đ/bộ.

7. Thời gian, địa điểm:

– Hội đồng xét tuyển thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 17/7 đến ngày 18/7/2012.

– Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/7/2012 đến hết ngày 2/8/2012.

 

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

+ Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối tiểu học và khối trung học cơ sở.

+ Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối THPT và trung tâm Giáo dục thường xuyên.

+ Tại các trường THCN và trường Cao đẳng đối với các thí sinh đăng ký vào các trường đó.

– Công nhận trúng tuyển và tuyển dụng:  Trong tháng 8/2012.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ, điện thoại (0240) 3554 908 để được giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng- http://www.baobacgiang.com.vn/280/94885/Thong_bao_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2012.bgo

 

Bài liên quan

Gửi bình luận