Trang chủ Tin TứcKinh tế Bắc Giang: Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất

Bắc Giang: Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 14/6/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quyết định này quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Áp dụng với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

Đấu giá quyền sử dụng đất do tổ chức đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Quy chế này thực hiện.

Các phiên đấu giá quyền sử dụng đất đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này thực hiện.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang.

* Xem chi tiết Quyết định số 166/2012/QĐ-UBNDtại đây./.

Ngô Kiên

Bài liên quan

Gửi bình luận