Trang chủ Tin TứcKinh tế Huyện uỷ Việt Yên đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Huyện uỷ Việt Yên đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 4/7/2012, Huyện uỷ Việt Yên tổ chức Hội nghị đánh giá việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Tống Ngọc Bắc Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Anh Minh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ; Nguyễn Xuân Phúc, UVBTVHU, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, thành viên tổ giúp việc của Huyện uỷ về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Tiếp đó các đại biểu đã tiến hành tham luận những nội dung cơ bản mà báo cáo đã nêu.

Điểm nổi bật 6 tháng đầu năm 2012, BTV huyện uỷ Việt Yên đã có Kế hoạch 29-KH/HU về triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm theo công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản gị” và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ huyện”. Công tác chỉ đạo và tổ chức học tập chuyên đề đã được chú trọng; Bộ phận giúp việc cho cấp ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả; Việc bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được rà soát ở các ngành, cơ quan, đơn vị; Công tác chỉ đạo triển khai các việc cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1-2 việc cụ thể. Hiện nay toàn huyện đã có 4435 người đăng ký làm theo gương Bác, 3755 cán bộ, đảng viên ghi nhật ký những việc làm tốt theo gương Bác; Trung tâm BDCT huyện Việt Yên và Phòng giáo dục&đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kết hợp và tăng cường nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên “ Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc giang, giai đoạn 2011-2015”; Công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng được tăng cường. Hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn đã tuyên truyền có hiệu quả về việc học tập tấm gương của Bác. 6 tháng đầu năm, Hệ thống Phát thanh, truyền thanh của huyện đã tổ chức biên tập được 180 chương trình tuyên truyền với 830 tin bài. Hệ thống pano, áp phích, biển tin ở các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ được tăng cường. Trang thông tin điện tử của huyện đã đăng tải nhiều nội dung thông tin, tuyên truyền về cuộc Học tập và làm theo để đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tiếp nhận thông tin và tìm hiểu về việc Học tập và làm theo gương Bác.

6 tháng đầu năm đã có 32 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã được biểu dương.

Sau khi nghe các đại biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng cuối năm và trong những năm tơí là: Khắc phục những tồn tại khuyết điểm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt chương trình giảng dạy và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo việc ghi nhật ký những việc làm tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cá nhân và tập thể; Tập trung chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở; Tổ chức tổng kết năm 2012 về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàng Thương

 

Bài liên quan

Gửi bình luận