Trang chủ Tin TứcKinh tế Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2012, và Quyết định Số 1070-QĐ/HU ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW. Từ ngày 30/3 đến ngày 20/4/2012 các Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 25 ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn, 05 chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc. Kết quả cụ thể đạt được như sau:

Sau hội nghị quán triệt cấp huyện (ngày 06/10/2011), 100% các đảng ủy các xã, thị trấn; các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 15- KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên của đơn vị mình, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập đạt trên 90,7%. (có đơn vị tỷ lệ cán bộ đảng viên tham dự đạt trên 95 % là Đồng Tân, Hoàng An, Quang Minh, Đông Lỗ, Công An, Quân sự)… Một số đơn vị tổ chức hoàn thành sớm, đó là: Đảng ủy xã: Bắc Lý, Đoan Bái, Đức Thắng, Thị trấn Thắng, Lương Phong, Hoà Sơn, Mai Trung…

Trong công tác xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện và thành lập bộ phận giúp việc cấp uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đảng uỷ, chi bộ tập trung chỉ đạo. Đến hết tháng 10/2011, các cấp ủy từ huyện xuống cơ sở đã hoàn thành việc thành lập bộ phận giúp việc với số lượng thành viên cấp huyện 19 đồng chí;  cấp cơ sở từ 11 đến 15 đồng chí (tổng số 292 đồng chí ở cơ sở); thành phần gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; trưởng bộ phận giúp việc và cơ quan thường trực giúp việc cấp ủy là ban tuyên giáo và đồng chí thường trực đảng ủy, hoặc phó bí thư đảng ủy làm trưởng bộ phận giúp việc.

Để làm tốt việc triển khai và thực hiện chỉ thị 03- CT/TW, Đảng ủy các xã, thị trấn; các chi, đảng bộ trực thuộc đã tích cực và làm tốt công tác tuyên truyền như làm mới hàng trăm các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đài, báo của tỉnh và chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh của huyện tuyên truyền hàng chục chương trình, hàng trăm tin; tổ chức biên soạn, biên tập phát sóng trên hệ thống truyền thanh và đăng tải trên các báo, bản tin; tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn văn nghệ và các hoạt động thể thao tại các xã, thị trấn… đã chỉ đạo triển khai xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đài truyền thanh huyện phát sóng cố định vào một số ngày trong tuần để tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để việc học và thàm theo tấm gương của Bác thực sự là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài trong công việc và trong sinh hoạt hàng ngày. Công tác tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện. .

Việc triển khai học tập chuyên đề năm 2012″Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”  và công tác giáo dục, giảng dạy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt đựoc những kết quả rất tích cực. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã định hướng, chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học viên, học sinh trong các bậc học. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm việc giảng dạy lồng ghép nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học như giáo dục công dân, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giờ chào cờ…ở các cấp học, bậc học* Về  đăng ký  việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cùng với việc chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng các chuẩn mực đạo đức rèn luyện phù hợp với giai đoạn hiện nay; ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo việc ghi sổ “Nhật ký” những việc làm tốt theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, các tập thể và cá nhân đăng ký từ  01- 02 việc “làm theo” gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng đơn vị và cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện một số cách làm sáng tạo của địa phương, cơ quan, đơn vị: Chi bộ thôn Bảo An – xã Hoàng An: Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để mở đường giao thông nông thôn, nội đồng được nhân dân hưởng ứng tích cực; Chi bộ thôn Hoàng Lại – xã Thanh Vân đảng viên, hội viên gương mẫu  trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đạt hiệu quả; Chi bộ thôn Đồng Hoà – xã Hoà Sơn phân công đảng viên theo dõi đến hộ gia đình về học tập và làm theo lời Bác; chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện duy trì thực hiện cam kết trách nhiệm của mỗi cá nhân, khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân,… Qua đó tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng….

Qua kiểm tra đánh giá được việc triển khai Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 15- KH/HU ngày 20/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thực hiện nghiêm túc từ Huyện xuống cơ sở. Đa số cán bộ, đảng viên nhận thức rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cần thiết và ý nghĩa, Việc triển khai và thực hiện chỉ thị có vai trò rất trọng trong việc việc xây dựng nền tảng đạo đức trong đời sống xã hội, từ đó có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân.

Thực hiện: Văn Giang – BTG Huyện uỷ

 

Bài liên quan

Gửi bình luận