Trang chủ Tin TứcKinh tế Tổng kết 10 năm thực hiện thông tri liên tịch giữa quân đội nhân dân VN và Hội cựu chiến binh VN giai đoạn 2002- 2012

Tổng kết 10 năm thực hiện thông tri liên tịch giữa quân đội nhân dân VN và Hội cựu chiến binh VN giai đoạn 2002- 2012

Đăng bởi HiephoaNet

BCHQS huyện Hiệp Hòa vừa phối hợp với Hội CCB huyện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện thông tri liên tịch giữa quân đội nhân dân VN và Hội cựu chiến binh VN giai đoạn 2002- 2012.

Trong 10 năm qua, BCHQS huyện đã phối hợp với Hội CCB huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thông tri 109 năm 1992 của Bộ quốc phòng và trung ương Hội CCB VN. Trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho cán bộ hội viên có nhận thức đúng và gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Đặc biệt, BCHQS và Hội CCB huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng như giải phóng mặt bằng nâng cấp QL37, xây dựng trường THPT số 4, các khu công nghiệp, tham gia tích cực phòng chống lụt bão được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Ngoài ra, BCHQS huyện đã phối hợp với Hội CCB huyện tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho TBLS, người có công, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ vững an ninh chính trị- trật tự ATXH trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong những năm tới BCHQS huyện và Hội CCB huyện tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Bài liên quan

Gửi bình luận