Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa 245 trưởng thôn, trưởng đài truyền thanh xã được đặt mua Báo Bắc Giang

Hiệp Hòa 245 trưởng thôn, trưởng đài truyền thanh xã được đặt mua Báo Bắc Giang

Đăng bởi HiephoaNet

Nhận thức được vai trò của báo, tạp chí của Đảng đối với công tác tuyên truyền nên từ tháng 8/2011 huyện ủy Hiệp Hòa đã đặt mua báo Bắc Giang cho 245 trưởng thôn, trưởng Đài truyền thanh các xã, thị trấn trong huyện. Số tiền đặt Báo từ tháng 8 đến hết năm 2011 là 35 triệu đồng. Trong năm 2012, ngoài các đối tượng là bí thư chi bộ, đảng ủy các xã, thị trấn được đặt mua báo Đảng, huyện ủy Hiệp Hòa tiêp tục đặt báo cho các trưởng thôn, trưởng đài TT các xã, thị trấn.

Đọc và làm theo Báo Đảng góp phần nâng cao nhận thức, nắm bắt thông tin và là cẩm nang để trưởng thôn, trưởng Đài TT vận dụng tuyên truyền người dân lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Qua báo chí, những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế cùng những gương người tốt việc tốt là những thông tin rất hữu ích để các trưởng thôn, trưởng đài TT phổ biến tuyên truyền người dân làm theo báo Đảng. Duy trì đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cũng là góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng.

Phương Nhung

Bài liên quan

Gửi bình luận