Trang chủ Tin TứcKinh tế Việt Yên: HĐND huyện khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 3

Việt Yên: HĐND huyện khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 3

Đăng bởi HiephoaNet

Trong hai ngày 20 và 21/12, HĐND huyện Việt Yên khoá XVIII tổ chức kỳ họp lần thứ 3. Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Việt Yên. Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Bí thư huyện uỷ, các đồng chí Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện.

Báo cáo đánh giá kết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 của UBND huyện khẳng định: trong năm qua, mặc dù trong điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các tầng lớp nhân dân, huyện Việt Yên đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của huyện đạt khá. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng 91,5%. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt trên 8.622 tỷ đồng, tăng 192,88% so với năm 2010; giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thuỷ sản ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 91,86% so với năm 2010; giá trị dịch vụ ước đạt trên 1.860 tỷ đồng, tăng 75,08% so với năm trước. Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 67,4%; ngành nông – lâm nghiêp – thuỷ sản chiếm 18,05% và dịch vụ chiếm 14,55%.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội đã thu được nhiều kết quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bước đầu được triển khai. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định, công tác tiếp dân có nhiều đổi mới, các vụ khiếu kiện kéo dài, đông người được giải quyết dứt điểm. Do đó mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Trong tổng số 11 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện thông qua, dự báo đều đạt và có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để bước sang năm 2012, UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm thực hiện tốt 12 mục tiêu chủ yếu đã đề ra, tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất , tinh thần của các tầng lớp nhân dân địa phương.

Tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra vào sáng ngày 21/12, các đại biểu đã nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng mà người dân đặc biệt quan tâm. Trong đó có cả những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận quần chúng. Chủ toạ kỳ họp đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan và địa phương liên quan cần trả lời thẳng thắn, không né tránh, đi thẳng vào trọng tâm nội dung câu hỏi của cử tri có liễn quan đến lĩnh vực mình quản lý.

Tại phiên họp lãnh đạo các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Công an huyện, lãnh đạo xã Tự Lạn và thị trấn Bích Động trả lời chất vấn của cử tri. Các ý kiến trả lời đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị mà cử tri phản ánh, đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm về những thiếu xót trong các lĩnh vực mà mình quản lý, qua đó nêu ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Theo đánh giá của Chủ toạ kỳ họp và các đại biểu, thì đây là kỳ họp có nhiều đổi mới. Tại kỳ họp, HĐND là làm nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được giao trọng trách quản lý các lĩnh vực liên quan đến đời sống kinh tế – xã hội của người dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã thông các các nghị quyết về xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND huyện; chương trình giám sát của HĐND huyện; Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá XVIII;  Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; Đánh giá kết quả dự toán ngân sách năm 2011, phân bổ dự toán ngân sách năm 2012, Cơ chế khuyến khích thu ngân sách và phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hoàng Thương

 

Bài liên quan

Gửi bình luận