Trang chủ Tin TứcKinh tế Hợp Thịnh bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2012-2014

Hợp Thịnh bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2012-2014

Đăng bởi HiephoaNet

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ xã Hợp Thịnh, từ ngày 20/4 đến ngày 18/5/2012, các thôn trên địa bàn xã Hợp Thịnh đã tổ chức hội nghị nhân dân bầu trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2012-2014.

Quy trình bầu cử Trưởng, phó thôn được tiến hành theo đúng Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWWMTTQVN ngày 17/4/2008, của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn và Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008, của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành quy chế hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Cuộc bầu cử được đông đảo các hộ dân tham gia hưởng ứng, có 92,3% cử tri đại diện hộ gia đình ở 06 thôn trên địa bàn xã được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ thôn. Các cử tri đã bầu được 06 trưởng thôn và 12 phó thôn nhiệm kỳ 2012-2014; trong đó tỷ lệ đảng viên là trưởng, phó thôn là 77,8% (trưởng thôn 83,3%, phó thôn 75%).

Các trưởng, phó thôn khu phố mới được dân bầu hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính quyền và nhân dân giao cho; vận động nhân dân  chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Quang Tuấn (Đảng ủy xã Hợp Thịnh)

 

Bài liên quan

Gửi bình luận