Trang chủ Tin TứcKinh tế Đảng bộ xã Thường Thắng tổ chức học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCHTW Đảng (Khóa XI).

Đảng bộ xã Thường Thắng tổ chức học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCHTW Đảng (Khóa XI).

Đăng bởi HiephoaNet

Việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI): “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện Nay” của  Đảng bộ xã Thường Thắng được tổ chức vào ngày 24/5/2012. Do điều kiện hội trường hẹp, Đảng ủy xã đã tổ chức thành 2 lớp học. Buổi sáng 10 chi bộ, buổi chiều 7 chi bộ cùng với cán bộ các đoàn thể của xã là quần chúng và những đảng viên vắng mặt buổi sáng. 100% số đảng viên trong diện triệu tập đã tham gia học tập. Đồng chí Trần Văn Chi, Bí thư Đảng ủy xã trực tiệp truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Trước khi vào nội dung học tập Nghị quyết, Đảng ủy xã đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2012 cho 19 đ/c, gồm: 1 đ/c nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đ/c nhận Huy hiệu 55 năm, 1đ/c nhânh Huy hiệu 50 năm, 3 đ/c nhận Huy hiệu 40 năm và 9 đ/c nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Do việc được tiếp thu tinh thần Nghị quyết ngay từ khi BCHTW công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với Lễ trao Huy hiệu Đảng long trọng, trang nghiêm làm cho tinh thần học tập của đảng viên thêm nghiêm túc, nắm chắc yêu cầu, nội dung Nghị quyết, nhất là những yêu cầu trong kế hoạch thực hiện kiểm điểm đối với từng đảng viên sau học tập.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ trao Huy hiệu Đảng va lớp học.

Cụ Bùi Văn Thử nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Các đảng viên nhận Huy hiệu 50+ 55 tuổi Đảng

Các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Cụ Bùi Văn Thử, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng phát biểu cảm tưởng

Đ/c Trần Văn Chi, Bí thư Đảng ủy truyền đạt Nghị quyết

Đ/c Nguyễn Thị Dung, HUV, phó Bí thư Đảng ủy triển khai kê hoạch học tập và thực hiện; 2083

Nghuyễn Thế Tính

Bài liên quan

Gửi bình luận