Trang chủ Tin TứcKinh tế Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng tại huyện Việt Yên và Hiệp Hoà

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng tại huyện Việt Yên và Hiệp Hoà

Đăng bởi HiephoaNet

(BG)-Ngày 8-5, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Việt Yên và Hiệp Hoà về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một số nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2012.

Tại huyện Việt Yên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, đồng thời chỉ đạo các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, triển khai tới cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), củng cố cơ sở yếu kém. Trong năm 2012, Huyện uỷ Việt Yên xác định nhiệm vụ chủ yếu là tập trung thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết TƯ 4, tạo chuyển biến tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH trọng tâm của huyện giai đoạn 2010-2015…

Buổi làm việc của đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hiệp Hoà.

Huyện uỷ Hiệp Hoà đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết TƯ 4; tổ chức cho cán bộ chủ chốt của huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn học tập; giao Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức quán triệt nghị quyết. Huyện uỷ quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng bằng việc củng cố, chỉ đạo chia tách các chi bộ sinh hoạt ghép; kiện toàn cấp uỷ, đảng bộ cơ sở. Thời gian tới, Huyện uỷ Hiệp Hoà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh uỷ về thi hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết TƯ 4; thực hiện tốt Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ”; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với chuẩn bị quy hoạch cấp uỷ…

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Việt Yên và Hiệp Hoà, tại các buổi làm việc, thành viên trong đoàn công tác đã có ý kiến lưu ý về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh; quan tâm chỉ đạo đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào những vấn đề nổi cộm ở cơ sở; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên, nâng cao tỷ lệ đảng viên là trưởng, phó thôn. Ngoài ra làm tốt công tác chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt, quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là ở những đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả mà Huyện uỷ Việt Yên, Hiệp Hoà đạt được trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) cũng như công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí yêu cầu đối với Huyện uỷ Việt Yên cần tiếp tục xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng việc làm theo gương Bác, định hướng việc làm theo và những cách làm sáng tạo ở cơ sở. Ngoài ra, tập trung tìm giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ; phân công và kiểm điểm trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong điều hành công việc; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Tuyên truyền để mỗi TCCSĐ, đảng viên thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm. Huyện uỷ Hiệp Hoà cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Bên cạnh đó, cần có lộ trình, giải pháp cụ thể trong quy hoạch cán bộ quản lý; sớm kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ từ Ban Thường vụ đến các phòng, ban, cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI), trong đó chú trọng tự phê bình và phê bình để làm rõ trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện uỷ cần đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ đó có định hướng, biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Vân Trang

Bài liên quan

Gửi bình luận