Trang chủ Tin TứcKinh tế Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý giai đoạn 2011-2015

Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý giai đoạn 2011-2015

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 9/5/2011 Huyện uỷ Hiệp Hoà ban hành Chỉ thị số 04- CT/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý giai đoạn 2011-2015. Sau một năm triển khai thực hiện, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác tuyên truyền:

Công an huyện: Đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi liên quan ma tuý, tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng phạm tội về ma túy và đối tượng đang cai nghiện tại cộng đồng dân cư. Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng 05 mô hình phòng chống ma túy, không để ma túy xâm nhập học đường; tổ chức cho 7.363 lượt học sinh tham gia ký kết không sử dụng các chất ma túy, nói không với ma túy. Phối hợp với huyện đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch hành động phòng chống ma tuý trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015. Phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục đối với người nghiện ma tuý trong cộng đồng dân cư; lập 40 hồ sơ đưa 40 đối tượng đi cai nghiện ma tuý tại trung tâm cai nghiện của tỉnh. Ngoài ra còn tổ chức cai nghiện cho 30 đối tượng tại gia đình (so với năm 2010 tăng 05 đối tượng cai nghiện tại trung tâm, 10 đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng).

Phòng Văn hoá thông tin &TT: Đã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ lồng ghép với chủ đề phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; kẻ vẽ 30 pa nô, áp phích, treo 10 băng vượt đường trên các trục đường chính ở trung tâm huyện với nội dung: “Gia đình và xã hội hãy ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý”.

Đài phát thanh huyện: Đã xây dựng  các chuyên đề ” Hãy nói không với ma túy”; “Ma tuý là hiểm họa của xã hội”, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý; đưa 25 tin bài về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, xây dựng băng hình; đưa tin liên quan đến 09 vụ án về ma tuý xét xử lưu động, 08 tin bài tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và hệ thống MTTQ cơ sở: Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phối hợp với UBND các xã ký giao ước thi đua xây dựng thôn, xóm không có ma tuý và tệ nạn ma tuý (điển hình có 3/26 xã không có đối tượng liên quan đến ma tuý và người nghiện ma tuý  là: Hòa Sơn, Thái Sơn, Đại Thành).

Hội Cựu chiến binh huyện: Đã chỉ đạo Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn phân công Hội viên tham gia cảm hoá, quản lý, giáo dục những đối tượng nghiện ma tuý, thăm hỏi, động viên các gia đình có con em nghiện ma tuý giúp đỡ họ tự tổ chức cai nghiện tại gia đình để sớm từ bỏ ma tuý. Tổ chức được 04 cuộc toạ đàm tuyên truyền phòng chống ma tuý ở các xã Hoàng Vân, Danh Thắng, Lương Phong, Hoàng Lương thu hút hàng trăm cựu chiến binh tham gia đem lại kết quả tốt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Duy trì hoạt động 18 Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp tổ chức toạ đàm phòng chống ma tuý ở các xã Lương Phong, Hoàng Vân, Hoàng Lương, Danh Thắng. Cấp phát 5.760 tờ rơi tuyên truyền về ma tuý, tổ chức vận động chồng, con, người thân không mắc tệ nạn xã hội và ma tuý; Vận động 22 đối tượng nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình.

Ngành Y tế, Ngành giáo dục, Phòng Tư pháp huỵên: Đã tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma tuý như: phát tờ rơi, trợ giúp pháp lý, tổ chức cho học sinh viết bản cam kết, thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS trong điều trị bệnh nhân và cộng đồng… Các hình thức và hoạt động tuyên truyền đã góp phần không nhỏ tác động hạn chế tệ nạn về ma tuý trên địa bàn huyện.

Về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý

Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn rà soát lên danh sách các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý. Lập 45 hồ sơ quản lý đối tượng, gọi hỏi, răn đe, giáo dục, bắt làm cam kết không vi phạm. Qua rà soát phát hiện 138 đối tượng nghiện ma túy, tăng 30 đối tượng so với năm 2010, phát hiện một số tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy như: Khu 5(Thị trấn Thắng); Sơn Quả(Lương Phong); Thanh Lương(Hoàng Lương); Xuân Biều(Xuân Cẩm); Nứa(Đoan Bái). Phát hiện 65 đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy tập trung tại các địa bàn Thị trấn Thắng, Lương Phong, Hoàng Lương. Năm 2011 đã lập 40 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, 30 hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng. Trong toàn huyện nổi lên xã Lương Phong đã lập hồ sơ đưa  02 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung; bắt giữ 01 vụ, 01 đối tượng lập hồ sơ truy tố; đưa 03 vụ án về ma túy xét xử lưu động tại xã Lương Phong. Phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ 06 đối tượng phạm tội về ma túy tại xã Lương Phong lập hồ sơ truy tố; bắt giữ 01 đối tượng truy nã đặc biệt về tội phạm ma túy tại xã Lương Phong.

Trong năm qua, Công an các cấp đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý, tập trung vào các địa bàn trọng điểm như: Lương Phong, Thị trấn Thắng, Xuân Cẩm, Đức Thắng, Hoàng Lương, Bắc Lý. Phát hiện và bắt giữ 13 vụ 20 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, trái phép các chất ma tuý. Thu 31,194gam hêrôin, 3.400.000 đồng tiền Việt Nam, 04 điện thoại di động, 04 xe môtô và một số tang vật khác. Lập hồ sơ đề nghị truy tố 13 vụ 14 bị can, xử phạt hành chính 06 đối tượng. Phối hợp với Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà đã đưa xét xử lưu động 09 vụ án về ma túy tại Lương Phong, Danh Thắng, Đoan Bái nhằm giáo dục phòng ngừa chung trong nhân dân.

Để có những kết quả trên Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, bám sát công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện nên đã góp phần quan trọng trong việc định hướng lãnh đạo đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. Đảng uỷ, ban lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hoà có nhiều cố gắng và bằng nhiều biện pháp đấu tranh, tuyên truyền đã góp phần không nhỏ vào việc đấu tranh phòng chống tệ nạn và tội phạm ma tuý. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý ngày càng chặt chẽ hơn. Các đơn vị thực hiện tốt như: Thị trấn Thắng, Đức Thắng, Đoan Bái, Lương Phong, Hoàng Vân, Danh Thắng, Lữ đoàn 675, Công an huyện. Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Phòng Tư pháp, Phòng văn hoá TT-TT, Huyện Đoàn, Trường PTHT Hiệp Hòa số 1, số 2.

Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 04- CT/HU của Huyện uỷ, góp phần giữ vững an ninh và trật tự xã hội; trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; phòng ngừa và kịp thời xử lý các đối tượng và hành vi liên quan tới ma tuý, tạo niền tin trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện: Văn Giang – Hải Hồng, Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Hiệp Hoà

Bài liên quan

Gửi bình luận