Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Trung tâm Văn hoá tỉnh mở lớp tập huấn xây dựng đời sống văn hoá thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới

Trung tâm Văn hoá tỉnh mở lớp tập huấn xây dựng đời sống văn hoá thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc giang 5 năm, giai đoạn 2011-2015, vừa qua, từ ngày 14-16/4/2012, tại Nhà văn hoá xã Thái Sơn ( huyện Hiệp Hoà), Trung tâm Văn hoá tỉnh Bắc Giang  đã phối hợp với Trung tâm VHTT huyện Hiệp Hoà mở lớp tập huấn xây dựng đời sống văn hoá thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới , bao gồm 5 xã nằm trong chương trình  thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015 là các xã Thái Sơn, Hoàng An,Đoan Bái, Hoàng Lương và Danh Thắng.. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên, gồm các đồng chí Phó Chủ tich UBND (phụ trách VHXH), cán bộ văn hoá xã hội, trửơng thôn của các xã được chỉ đạo xây dựng NTM cùng trưởng các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội của xã Thái Sơn. Lớp tập huấn đã được các giảng viên là lãnh đạo Trung tâm Văn hoá tỉnh,lãnh đạo các phòng chuyên môn của Trung tâm Văn hoá tỉnh và Sở VHTT&DL  trình bày các chuyên đề về: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức và hoạt động của nhà văn hoá cơ sở; xây dựng chương trình văn nghệ quần chúng; thực hiện việc cưới , việc tang và lễ hội…Tại buổi tổng kết Lớp tập huấn, Trung tâm Văn hoá tỉnh đã phối hợp với các hạt nhân văn nghệ  tiêu biểu của địa phương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp ./.

Trần Thái

Bài liên quan

Gửi bình luận