Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hiệp Hòa: Đầu tư trên 83 tỷ đồng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Hiệp Hòa: Đầu tư trên 83 tỷ đồng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Đăng bởi HiephoaNet

Giai đoạn 2011- 2015, Huyện Hiệp Hòa có kế hoạch đầu tư trên  83 tỷ đồng để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nhằm đạt mục tiêu đến 2015 có từ 99-100% trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp và được chăm sóc giáo dục hai buổi/ngày.

Kinh phí trên được tập trung đầu tư xây dựng 62 phòng học mới, 148 khối phòng chức năng; mua sắm trang thiết bị, đồ chơi và đồ dùng dạy học cho 129 lớp mẫu giáo 5 tuổi; 9 bộ thiết bị phần mềm tin học, ngoại ngữ cho các trường vùng thuận lợi, trang bị 82 bộ đồ chơi ngoài trời cho 55 sân chơi; đào tạo và bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Nguồn kinh phí được huyện huy động từ nhiều nguồn: ngân sách Nhà nước, ngân sách huyện, xã, kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, nguồn học phí và các nguồn khác…

Ngay trong năm 2012, huyện Hiệp Hòa sẽ triển khai đầu tư  hơn 37,8 tỷ đồng để xóa 32 phòng học tạm, xây 77 phòng chức năng, trang bị 35 bộ đồ chơi, 2 bộ phần mềm; 42 bộ thiết bị đồ dùng trong lớp 5 tuổi các trường và hỗ trợ 258 giáo viên hợp đồng. Bên cạnh đó, UBND huyện còn kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường huy động trẻ 5 tuổi đến lớp; đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; kiện toàn cơ sở vật chất, trường lớp ngành học mầm non đồng thời với đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi…

Qua đó, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng cho các cháu bước vào lớp 1, góp phần đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn toàn huyện.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hòa – Bắc Giang

 

Bài liên quan

Gửi bình luận