Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”

Đăng bởi HiephoaNet

 

Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy những những giá trị đạo đức truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những hạn chế và tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường cần tránh để hướng tới xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 4 tiêu chí: Tự trọng – Tự tin – Trung hậu – Đảm đang, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án và coi đây là một trong những hoạt động quan trọng của các cấp Hội.

Trong công tác chỉ đạo, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 06/KH- BTV ngày 6/2/2012 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về chỉ đạo điểm truyền thông “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ” năm 2012 triển khai đến các cấp Hội.

Để đánh giá nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về phẩm chất đạo đức, vị trí, vai trò của phụ nữ truyền thống và phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, từ đó đưa ra nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn điểm chỉ đạo tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang và phát phiếu khảo sát thu thập thông tin tại 13 thôn của xã Quang Thịnh; đồng thời triển khai lấy ý kiến trước và sau khi truyền thông thuộc các đối tượng: đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, hội viên phụ nữ  và nhân dân trong xã. Kết quả cho thấy: Có 98,4 % người được hỏi đã xác định được những phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam là: Đảm đang- Yêu nước, Trung thành với Tổ quốc, Nhân ái, nghĩa tình- Thủy chung- Đức hy sinh; 97,8 % người được hỏi xác định được những tác động tích cực đến phẩm chất đạo đức của phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH là: Quan niệm về đạo đức của người phụ nữ và của xã hội về người phụ nữ cởi mở hơn, bớt định kiến hơn; Được bình đẳng với nam giới trong gia đình và xã hội; Có nhiều cơ hội được học tập, giao lưu, tiếp cận thông tin; Sự phát triển về điều kiện vật chất và các phương tiện sinh hoạt giúp cho người phụ nữ có điều kiện để phấn đấu, trưởng thành, tham gia công tác xã hội;  36 % xác định được những tác động tiêu cực đến phẩm chất đạo đức của phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH là: Lối sống cá nhân, ích kỷ; Môi trường cạnh tranh, tạo nhiều áp lực trong cuộc sống; Quá coi trọng lợi ích cá nhân; Thích hưởng thụ, lười lao động; Lối sống giả dối, thực dụng, ích kỷ, chạy theo đồng tiền; Sống buông thả, bàng quan, vô cảm, dễ phát sinh bạo lực và tội ác; Dễ phạm tội và mắc tệ nạn xã hội;  96 % xác định được những phẩm chất đạo đức cần có của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước là Tự tin- Tự trọng- Đảm đang – Trung hậu.

Sau khi khảo sát, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” tại xã điểm gồm Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ngành Ytế, Văn hóa, Giáo dục, Đoàn thanh niên, LĐTB & XH; BTV, BCH, chi trưởng, chi phó, tổ trưởng, tổ phó Hội LHPN xã Quang Thịnh và Chủ tịch phụ nữ các xã , thị trấn của huyện Lạng Giang. Thông qua đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp truyền thông, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước.

Tại 13/13 chi Hội phụ nữ của xã điểm Quang Thịnh đã tổ chức truyền thông nội dung tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước lồng ghép với nội dung ôn truyền thống Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; phát động công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của Hội năm 2012; giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ tìm hiểu kiến thức về Học tập  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiến thức nuôi dạy con tốt….

Đến nay, 10/10 huyện, thành Hội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm truyền thông “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ” năm 2012 phù hợp với tình hình tại địa phương. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động trọng tâm của Đề án tới 230/230 xã, phường, thị trấn và đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành để các hoạt động của Đề án được triển khai một cách hiệu quả, thiết thực.

Truyền thông tại xã  điểm Quang Thịnh- Lạng Giang

Truyền thông tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh-  Lạng Giang

Nguyên Phương- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

 

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận