Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa tổ chức giao ban các xã, thị trấn với chi bộ, trưởng thôn, khu phố

Hiệp Hòa tổ chức giao ban các xã, thị trấn với chi bộ, trưởng thôn, khu phố

Đăng bởi HiephoaNet

Nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng cơ sở, đặc biệt là các chi bộ nông nghiệp, chi bộ khu phố trong công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từ tháng  12 năm 2011, ban thường vụ huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức giao ban các xã, thị trấn với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố trong toàn huyện.

Theo đó, các ủy viên BTV huyện ủy phụ trách xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo và trực tiếp dự giao ban. Định kỳ 1 quý, 6 tháng, BTV huyện ủy sẽ tổ chức giao ban với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố để kịp thời đánh giá, biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, uốn nắn khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nội dung của các cuộc giao ban tập trung vào kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong thời gian của tháng trước, triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo; Tập trung làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề phức tạp, bức xúc trong nhân dân. Trong đó, một số nội dung bắt buộc phải thảo luận, báo cáo như tình hình quản lý đất đai, tài chính kinh tế, xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế dân chủ, phát triển đảng …

Thông qua các hội nghị giao ban các xã, thị trấn với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố sẽ giúp các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trao đổi, nắm bắt tình hình thực tiễn để thống nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án…để triển khai và tổ chức thực hiện. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Phương Nhung – Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận