Trang chủ Tin TứcKinh tế HĐND huyện giám sát tại UBND xã: Đức Thắng, Mai Trung

HĐND huyện giám sát tại UBND xã: Đức Thắng, Mai Trung

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện Nghị quyết số 69/ NQ- HĐND ngày 20/12/2011 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2012 của HĐND huyện; trong 02 ngày 20 và 21/3/2012 ban Kinh tế-xã hội HĐND huyên tổ chức giám sát tại UBND xã Đức Thắng, xã Mai trung về : Công tác quản lý đất đai, việc thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP ;Quy chế dân chủ và Văn hoá công sở. Chủ trì cuộc giám sát do ông Nguyễn Tiến Dũng Thường vụ Huyện uỷ,Trưởng ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện,Trưởng phòng TN& MT, Phó ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện,các thành viên của Ban Kinh tế- xã hội, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện. Ở xã có đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, cán bộ chuyên môn: Sau khi nghe lãnh đạo của UBND xã báo cáo các nội dung trên, đoàn giám sát yêu cầu làm rõ một số vấn đề theo nội dung giám sát: Như công tác quy hoạch đất, diện tích các loại đất, kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, việc lấn chiếm đất công, tách hộ sử dụng đất, quản lý các mốc lộ giới, công tác lưu trữ hồ sơ đất đai.v.v. Thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP, theo báo cáo ở Đức Thắng còn 146 thửa, Mai Trung còn 194 thửa chưa được cấp do nhiều lý do như: Thiếu các giấy tờ chứng minh nguồn gốc thửa đất, căn cứ trình trong hồ sơ không có tính thuyết phục bị tẩy xoá, sửa chữa không đảm bảo nguyên tắc quy định, một số thửa đất do thôn hoặc các hộ tự tách thửa không theo quy định của pháp luật hoặc còn tranh chấp về gianh giới vv.. Thực hiện Quy chế dân chủ và Văn hoá công sở được đánh giá tích cực và nghiêm túc: Xã Đức Thắng đã 03 năm liền được công nhận là xã văn hoá…Xã Mai Trung dân tự hiến đất xây dựng trường học Mầm non số 2, vận động doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ gần 3 tỷ đồng xây dựng trường ( riêng cá nhân ông Nguyễn Quốc Hội 1,4 tỷ Việt Nam đồng).

Thay mặt lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn đã giải trình những vấn đề đoàn yêu cầu. Cuối buổi làm việc trưởng đoàn giám sát thống nhất kết luận ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý đất đai theo Luật đất đai, việc thực hiện Quy chế dân chủ, Văn hoá công sở; tiếp thu những đề xuất kiến nghị của các xã, đồng thời cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý chắc các loại đất, biến động đất, theo dõi chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ của các hộ….Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Văn hoá công sở…Giải quyết triệt để đơn thư, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở liên quan đến đất đai, đến vi phạm Quy chếdân chủ.

Tại UBND xã Đức Thắng

Tại UBND xã Mai Trung

Hương Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận