Trang chủ Tin TứcKinh tế Huyện ủy Hiệp Hòa thực hiện NQ của BCH đảng bộ tỉnh Bắc Giang về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Huyện ủy Hiệp Hòa thực hiện NQ của BCH đảng bộ tỉnh Bắc Giang về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Đăng bởi HiephoaNet

Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa vừa xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện NQ của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Theo đó, huyện Hiệp Hòa xây dựng nông thôn mới với phương châm: kinh tế phát triển, đời sống ấm no, làng xã văn minh, an ninh ổn đinh, quản lý dân chủ. Với mục tiêu trong giai đoạn 2011- 2015: xây dựng 5 xã đạt xã nông thôn mới, chiếm 21,7% tổng số xã, phấn đấu mỗi xã đạt từ 2- 3 tiêu chí/ năm; giai đoạn 2016- 2020: tiếp tục xây dựng 7 xã nông thôn mới, phấn đấu đạt 50% tổng xã trong 2 giai đoạn.

Để đạt được các mục tiêu trên, huyện ủy Hiệp Hòa đề ra những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới, gồm tăng cường công tác tuyên  truyền, vận động; xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn; Phát triển sản xuất hàng hóa và các tổ chức sản xuất có hiệu quả để phát triển ngành nghề nâng cao thu nhập cho người dân ở nông thôn; Phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở…

Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trước hết ưu tiên hỗ trợ cho 5 xã đã lựa chọn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015; từ đó tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện.

Phương Nhung- Đài TT hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận