Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất Bưởi Diễn theo hướng VietGAP

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất Bưởi Diễn theo hướng VietGAP

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 28/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng VietGAP cho cây bưởi Diễn quy mô nông hộ tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang”.

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng VietGAP cho cây bưởi Diễn quy mô nông hộ tại huyện Hiệp Hòa

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng VietGAP cho cây bưởi Diễn, tăng cường năng lực cạnh tranh của quả bưởi Diễn ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Đề tài đánh giá đúng hiện trạng sản xuất, kinh tế – xã hội vùng sản xuất bưởi Hiệp Hoà so với tiêu chuẩn VietGAP; đề xuất giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi; xây dựng được 01 mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng VietGAP cho cây bưởi Diễn quy mô nông hộ với diện tích 20 ha (19 ha thâm canh và 01 ha trồng mới); đồng thời, bổ sung, hoàn thiện và ứng dụng thực tế Quy trình kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch bưởi theo hướng VietGAP cho cây bưởi Diễn.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, 10 kỹ thuật viên cơ sở sẽ được đào tạo và 100 nông dân huyện Hiệp Hoà được tập huấn kỹ thuật về sản xuất tiên tiến theo hướng VietGAP cho cây bưởi Diễn.

Đề tài có tổng kinh phí thực hiện là 858 triệu đồng. Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian là 18 tháng (từ tháng 6/2011 đến tháng 11/2012)./.

Hải Huyền

 

Bài liên quan

Gửi bình luận