Trang chủ Tin TứcKinh tế Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Hiệp Hòa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4

Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Hiệp Hòa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4

Đăng bởi HiephoaNet

Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và bòi dưỡng những kiến thức cơ bản, cần thiết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng an ninh nhân dân, Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, 100 đ/c thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức QP- AN, với 6 chuyên đề chính, 4 chuyên đề bổ trợ, gồm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cạc mạng VN; Một số vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quố gia VN trong tình hình mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh, chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, an ninh quốc gia, dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên; Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Thông qua đây góp phần tạo điều kiện cho các đối tượng 4 có đủ cơ sỏ lý luận và thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận