Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền hiến máu năm 2012

Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền hiến máu năm 2012

Đăng bởi HiephoaNet

Nhằm nâng cao nhận thức về việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là hành động mang tính nhân văn sâu sắc, thực hiện kế hoạch số 2894/KH-BCĐ ngày 08/12/2011 của Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo tỉnh Bắc Giang về việc “vận động hiến máu tình nguyện năm 2012”,  BCĐ vận động Hiến máu nhân đạo huyên Hiệp Hòa đã triển khai kế hoạch hiến máu nhân đạo năm 2012 tới tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012 các cơ quan đơn vị và trường học trong huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ các đơn vị LLVT và cộng đồng nâng cao nhận thức “hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc” tích cực tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, UBND huyện đã thành lập, kiện toàn BCĐ vận động hiến máu nhân đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách địa bàn và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở, kẻ vẽ pa nô, áp phích, phát tờ rơi … để cho nhân dân hiểu rõ về mục đích ý nghĩa việc hiến máu cứu người là hành động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc.

Thời gian tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện dự kiến sẽ được tiến hành vào 2 ngày 28/8 – 29/8/2012.

Vân Anh

Bài liên quan

Gửi bình luận