Trang chủ Quảng cáo Hiệp Hòa tăng cường phát triển và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa

Hiệp Hòa tăng cường phát triển và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa

Đăng bởi HiephoaNet

Chính diện khu lăng đá Dinh Hương Đức Thắng với đôi nghê đá ngẩng cao đầu – Ảnh: Kim Sa

Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa hiện có 413 di tích lịch sử – văn hoá bao gồm đình, chùa, lăng mộ và nghè…  Trong đó có 16 di tích được công nhận cấp quốc gia, 76 di tích được công nhận cấp tỉnh. Năm 2012, huyện đã thực hiện việc lập hồ sơ và pháp lý đề nghị công nhận 8 di tích lịch sử văn hóa có giá trị tinh thần to lớn. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện ta còn có hệ thống các giá trị văn hóa phi vật thể khá phong phú như các lễ hội đầu xuân, hát ca trù xã Đông Lỗ, hát chèo Xuân Cẩm, hát quan họ xã Thường Thắng, Bắc Lý… Trong những năm qua huyện ta đã làm tốt công tác xã hội hoá bảo tồn di sản văn hoá, góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Từ nguồn kinh phí đầu tư thông qua chương trình mục tiêu quốc gia cùng với kinh phí tôn tạo di tích hằng năm, các di tích được tôn tạo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và giữ được nguyên vẹn kiến trúc di tích gốc. Bên cạnh đó, ban quản lý di tích các địa phương trong huyện còn thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội, đảm bảo cảnh quan môi trường văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, từng bước khôi phục các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian, gắn lễ hội với việc giáo dục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên để các di tích lịch sử văn hóa của huyện ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến, huyện ta cần có chính sách phát triển và bảo vệ các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, nhằm tuyên truyền và quảng bá về các di tích lích sử văn hóa mang giá trị tinh thần to lớn, về hình ảnh con người và quê hương Hiệp Hòa. Đồng thời,cũng để những di tích lịch sử văn hóa phát huy được lợi thế, huyện ta cần có chính sách gắn phát triển du lịch với hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Nếu được quan tâm khai thác có hiệu quả thì các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện sẽ trở thành các điểm du lịch hấp dẫn, thức đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thu Trang – Đài truyền thanh Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận