Trang chủ Tin TứcKinh tế Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu 6 tháng đầu năm 2012

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu 6 tháng đầu năm 2012

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 31/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2012” của người đứng đầu sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ theo Quyết định số 193/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Hạnh, Lại Thanh Sơn.

Theo Quyết định số 193/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh, hằng năm người đứng đầu sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 5 nhiệm vụ do người đứng đầu lựa chọn, đăng ký được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận và 5 nhiệm vụ chung do UBND tỉnh quy định. Năm 2012 là năm thứ tư triển khai thực hiện nên người đứng đầu cấp sở và UBND cấp huyện đã có kinh nghiệm ngay từ khâu đăng ký nhiệm vụ trọng tâm cho đến khâu chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thông qua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy: Việc xây dựng, đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm đã được bàn bạc dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp uỷ, lãnh đạo sở, cơ quan, đơn vị. Các nội dung, tiêu chí đăng ký cơ bản đảm bảo về chất lượng, nội dung và đúng thời gian; đồng thời được các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hóa bằng những nội dung, việc làm cụ thể. Một số cơ quan, địa phương, đơn vị đã xác định việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu chính là nhiệm vụ trọng tâm của cả cơ quan nên tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng có trách nhiệm thực hiện. Một số đơn vị trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, đạt tỷ lệ cao như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang, huyện Lạng Giang, huyện Tân Yên,… Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trong thực thi công vụ được nâng lên thể hiện ở tính năng động, sáng tạo, bám sát công việc tập thể cũng như cá nhân phụ trách, bước đầu tạo ra phong cách lãnh đạo mới, đồng thời tạo ra sự chuyển biến trong cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành do đó đã tạo khí thế thi đua mới, tạo động lực thúc đẩy thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2012, việc thực hiện Quyết định số 193/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc đăng ký nội dung, nhiệm vụ trọng tâm chưa đạt yêu cầu; có đơn vị hạ thấp chỉ tiêu, kế hoạch hoặc chọn thời điểm hoàn thành vào tháng cuối năm để lấy thành tích; trong quá trình chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, kiên quyết nên để xảy ra một số vụ việc bị phê bình, nhắc nhở, như: Để xảy ra cháy, phá rừng; vi phạm an toàn giao thông; vi phạm trong thi cử; để cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải xử lý… Chất lượng báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận về một số vấn đề như: Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 193/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; những kinh nghiệm, bài học rút ra trong chỉ đạo, thực hiện; quy định cách chấm điểm, thời gian báo cáo và xếp loại trách nhiệm người đứng đầu…

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2012 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức nên vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu càng quan trọng. Trong thời gian tới, các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tiến hành sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2012 của người đứng đầu cơ quan, địa phương mình và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc; trên cơ sở đó rà soát những nhiệm vụ đến nay chưa hoàn thành theo kế hoạch, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu được xác định gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện để có biện pháp tổ chức thực hiện hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2012. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như: Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch để xác định nhiệm vụ cần thực hiện theo lộ trình cụ thể; quan tâm chú trọng công tác quản lý. Rà soát, ban hành bổ sung các văn bản, cơ chế chính sách bảo đảm tính chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật và tính khả thi trong triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp; trong đó xác định vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu; kết hợp trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể; gắn việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu với việc đánh giá, bình xét thi đua của đơn vị; quan tâm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý các dự án đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước…/.

Kiều Liên- http://www.bacgiang.gov.vn/default.aspx?3.ARTICLE_DETAIL-4.1384-6.1849-7.16798-8.1-13.0

 

Bài liên quan

Gửi bình luận