Trang chủ Tin TứcKinh tế Bắc Giang: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Bắc Giang: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 27/7/2012, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2012, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, cùng với cả nước, Bắc Giang tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới, lạm phát làm giá cả hàng hóa tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giảm nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, UBND các huyện, thành phố, công tác giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả tích cực, các chính sách vay vốn tín dụng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ làm nhà ở… cho hộ nghèo cơ bản thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy hiệu quả tác dụng tốt kết hợp với phong trào xã hội hoá về giảm nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành… đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình đời sống nhân dân trong toàn tỉnh, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 15,40%, hộ cận nghèo còn 7,92%. Các chương trình, dự án có liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo nhìn chung được triển khai kịp thời, một số dự án đã có kết quả bước đầu và phát huy hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giảm nghèo hiện còn  gặp phải những khó khăn, tồn tại như: Tiến độ thực hiện một số chương trình, chính sách ở cấp huyện còn chậm; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng điều tra thống kê hộ nghèo ở một số nơi còn chưa chính xác, thiếu dân chủ, chưa phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo của đơn vị mình; còn một bộ phận hộ nghèo chưa có ý thức vươn lên; một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò của các đoàn thể nhân dân trong công tác giảm nghèo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ xoá nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, phong trào xoá đói giảm nghèo ở các địa phương để kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu kém; phấn đấu đến hết năm 2012, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo là gia đình người có công với cách mạng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn từ 13-14% ./.

Đặng Quân- http://www.bacgiang.gov.vn/default.aspx?3.ARTICLE_DETAIL-4.1384-6.1857-7.16791-8.1-13.0

 

Bài liên quan

Gửi bình luận