Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

Đăng bởi HiephoaNet

 

Ngày 23/12/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang như sau: 100.000 đồng/người đối với người ở tuổi 70, 75; 200.000 đồng/người đối với người ở tuổi 80, 85; 400.000 đồng/người đối với người ở tuổi 95; 500.000 đồng/người đối với người ở tuổi 101 trở lên. Các mức trên bao gồm cả hiện vật và tiền mặt.

Theo quy định, mức chi quà tặng cho người 100 tuổi và 90 tuổi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 04/01/2011 của Chính phủ và Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Việt Anh

 

Bài liên quan

Gửi bình luận