Home Tin TứcKinh tế Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang: Bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang: Bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành mới

by HiephoaNet

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 2, sáng ngày 02/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã tiến hành nội dung quan trọng: bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII chuẩn bị. Theo đó, danh sách đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII là 61 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 53 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 53 đồng chí.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với số phiếu tín nhiệm cao, 53 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/27925/Dai-hoi-Dang-bo-tinh-lan-thu-XVIII:-Bau-53-d%C3%B4ng-chi-vao-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-tinh-khoa-XVIII,-nhiem-ky-2015-2020.html

Related Articles

Leave a Comment