Home Tin TứcKinh tế Đảng đã cho ta mùa xuân đầy ước vọng

Đảng đã cho ta mùa xuân đầy ước vọng

by HiephoaNet

Trong những ngày đầu năm mới 2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước. Không chỉ ở Thủ đô, mà trên khắp mọi miền Tổ quốc, đâu đâu cũng rợp sắc cờ hoa, biểu ngữ, tranh cổ động càng rực rỡ, lung linh trong rét ngọt miền Bắc và nắng ấm trời Nam.  

Và trong không khí tưng bừng ấy, đi trên phố phường Hà Nội vào những ngày đầu xuân, dường như ở đâu tôi cũng thấy ngân lên những giai điệu tự hào của bài hát “Đảng đã cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Cùng với nhiều bài hát ca ngợi Đảng, lòng dân cả nước hướng về Đại hội cũng ấm áp, tự hào, tin tưởng. Xin được mượn đoạn ca từ trong bài hát để làm tựa đề cho bài viết nhỏ này. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là Đại hội “Đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới”, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội lần này với những nội dung cực kỳ quan trọng mang ý nghĩa lịch sử: Kiểm điểm  việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhìn lại 30 năm đổi mới, đề ra Nghị quyết của Đại hội với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới; bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương – những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… đã thành công rực rỡ. Có thể khẳng định, thành công của Đại hội lần này đã thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng sống trong một không khí sôi động, dân chủ, đoàn kết để thực hiện tốt nhất sự kiện chính trị trọng đại này. Đánh giá về quá trình chuẩn bị Đại hội XII, trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Các dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội đảng bộ các cấp và đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Các ý kiến đóng góp rất phong phú, quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân, với đất nước…”.  Các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị hết sức chặt chẽ, chu đáo, đặc biệt là về công tác chuẩn bị nhân sự đã có những lộ trình cụ thể, đảm bảo giữ vững nguyên tắc, vừa thể hiện dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Quá trình diễn ra Đại hội, các tham luận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện, nhất là vừa thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyế điểm cần sớm được khắc phục, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đưa nước ta vững bước đi lên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Đảng bộ quân đội đã ghi dấu ấn quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt, 22 đồng chí là những tướng lĩnh trong quân đội được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được bầu vào Bộ Chính trị, Thượng tướng Lương Cường – Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa mới. Tại diễn đàn Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã phát biểu ý kiến nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu. Trên cơ sở phân tích những tình hình quốc tế, khu vực có những tác đọng trực tiếp đến công tác quốc phòng, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đưa ra bốn đề xuất, đây cũng là những nhiệm vụ, giải pháp chính mà quân đội ta sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải coi trọng phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân – nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính tự vệ, không nhắm đe dọa bất cứ quốc gia nào; là nền quốc phòng toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, ngày càng hiện đại, do toàn dân xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Phải đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội… Cuối bài phát biểu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết luận: “Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình là kế sách ‘lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được dư luận toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng đồng bào ta ở nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt, mà dư luận quốc tế cũng theo dõi, biểu thị sự quan tâm sâu sắc. Các tờ báo lớn của Nga, Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc… cùng rất nhiều nước trên thế giới đều đưa tin trang trọng trên trang nhất về diễn biến phiên khai mạc, bế mạc Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 22-1-2016 dẫn lại nội dung bài viết “Việt Nam khẳng định chính sách Đổi mới” trên Báo Tin tức Nhân dân (Nga) số ra ngày 20-1, đánh giá cao thành tựu của công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo, đưa Việt Nam từ một trong số những nước nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Báo chí các nước cũng tập trung phân tích những thời cơ, vận hội mới, khẳng định Đại hội XII sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn đối với Việt Nam.

Bất chấp việc các thế lực thù địch cả ở trong và ngoài nước cũng mở “chiến dịch” ào ạt tiến công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt dùng mặt trận văn hóa, tư tưởng làm “mũi nhọn” đột phá, cách thức và chiêu trò thực ra vẫn là thứ “bình mới, rượu cũ”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn diễn ra thành công vang dội. Dẫu còn nhiều chông gai, thách thức ở chặng đường phía trước, song: “Một thời kỳ phát triển mới vẻ vang, tốt đẹp đã mở ra, dân tộc Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” đó chính là tinh thần cơ bản, xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội. Lòng tin trọn vẹn, quyết tâm sắt đá, cùng bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm của 86 năm từ ngày thành lập, của 30 năm đổi mới, đã cho chúng ta sự khẳng định không có một thế lực nào có thể cản bước đường dân tộc ta đi tới, dưới ngọn cờ của Đảng!

Để khép lại bài viết này, một lần nữa xin được trích đoạn ca từ trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…”.

–  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ 21-1 đến 28-1-2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng về dự Đại hội; trong đó: đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XI; 1.300 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ định. Số đại biểu nữ là 194 đồng chí, đại biểu người dân tộc thiểu số là 174 đồng chí, đại biểu là Anh hùng LLVT và Anh hùng Lao động là 10 đồng chí.

–  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 185 đồng chí ủy viên chính thức, 25 đồng chí dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 19 đồng chí vào Bộ Chính trị (trong đó có 7 đồng chí tái đắc cử), 3 đồng chí được cử vào Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nguyễn Hoàng Sáu

Related Articles

Leave a Comment