12trip.vn

Hội người cao tuổi xã Bắc Lý tổng kết năm 2017

Quê hương Hiệp Hoà

Sáng nay, ngày 30/12, Hội người cao tuổi xã Bắc Lý tổ chức Hội nghị tông kết công tác hội năm 2017. Dự Hội nghị có ông Vũ Đức Thắng - Chủ tịch và bà Nguyễn Thị Luận – Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Hiệp Hòa; đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã có ông Ngô Đình Long – HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Đỗ Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Phùng Văn Thường – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trường các ban ngành, đoàn thể xã Bắc Lý; Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã và Chi hội trưởng Hội người cao tuổi trong toàn xã.

Trong năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực phấn đấu của Ban chấp hành cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể từ xã đến các thôn, Hội người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Ở mỗi thôn, phong trào thi đua “ Tuổi cao – gương sáng” luôn được lan tỏa, tạo động lực cho các thể hệ con cháu ra sức phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cùng đó, Hội đã làm tốt công tác quan tâm phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi ở các chi hội. Việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ được tổ chức tiết kiệm nhưng cũng mang nhiều ý nghĩ. Công tác phối hợp với các đoàn thể được Hội quan tâm đặc biệt. Theo đó, Hội thường xuyên vận động nhân dân địa phương, đặc biệt là con cháu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, nhất là công tác dồn diền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư bảo vệ môi trường, phong trào khuyến học, khuyến tài ở các thôn… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi thôn. Với nhiều kết quả đạt được, tại Hội nghị đã khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017. Từ những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội năm 2018.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Ông Nguyễn Hải Lý – Chủ tịch Hội người cao tuổi xã báo cáo kết quả hoạt động Hội năm 2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Ông Vũ Đức Thắng - Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Hiệp Hòa phát biểu

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Ông Đỗ Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Văn nghệ sôi nổi của người cao tuổi trong Hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Bài Viết: Trần Tuấn Lê

Ảnh: Phi Thường