12trip.vn

Hiệp Hòa công nhận và thưởng 20 triệu đồng/thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Quê hương Hiệp Hoà

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa Quyết định công nhận và thưởng 20 triệu đồng/thôn cho 8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, nâng tổng số thôn trong huyện đạt chuẩn lên 55 thôn.

Các thôn đạt chuẩn gồm: thôn Tân Dân, xã Bắc Lý; thôn Mai Phong, xã Mai Trung; thôn Hạnh, xã Đông Lỗ; thôn An Thông, Tân Kết, xã Đức Thắng; thôn Đại Mão, xã Đại Thành; thôn Phú Cốc, xã Quang Minh; thôn Khúc Bánh, xã Thường Thắng. Các thôn đạt chuẩn đều hoàn thành 16 tiêu chí theo quy định, trong đó một số tiêu chí cơ bản như: Đường giao thông thôn, xóm bê tông hóa đạt từ 75% trở lên; không có nhà tạm, dột nát; có mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đạt hiệu quả; có tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải; nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 70% tỷ lệ người dân tham gia BHYT...

Trường mầm non khu lẻ thôn Phú Cốc, xã Quang Minh được xây dựng khang trang

Có được kết quả trên là từ năm 2014, huyện Hiệp Hòa đã có cách làm sáng tạo khi lấy thôn, xóm là địa bàn triển khai với phương châm “Từ đồng về nhà, từ nhà ra thôn, từ thôn lên xã”. Do đó, nhiều thôn ở Hiệp Hòa đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; góp phần giúp các xã hoàn thành thêm nhiều tiêu chí, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo diện mạo mới cho làng quê. 

Nguyễn Phương từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn