12trip.vn

Cử tri Hoàng An đề nghị- UBND huyện trả lời

Quê hương Hiệp Hoà

Cử tri xã Hoàng An phản ánh: Tuyến đường đi vào nhà truyền thống ATK hiện nay đã bị xuống cấp. Đề nghị huyện quan tâm sửa chữa đoạn đường này.

Kết quả hình ảnh cho đường xuống cấp khó đi

Ảnh minh họa

Trả lời:

"Sau kỳ họp, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với BQL thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An kiểm tra thực tế tuyến đường đi vào nhà truyền thống ATK. Qua kiểm tra đoạn đường này thuộc quản lý của Trung tâm văn hóa huyện, dài khoảng 150m, rộng 3,0m, mặt đường lát gạch chỉ dài 130m, còn lại 20m là mặt đường BTXM. Hiện trạng mặt đường cơ bản đã bị xuống cấp, cảnh quan khu vực lụp xụp, nhiều rác thải đúng như ý kiến phản ánh của cử tri. Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn xây dựng dự toán để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích năm 2018, trong đó có tuyến đường đi vào nhà truyền thống ATK. Vì vậy ý kiến đề nghị của cử tri xã Hoàng An sẽ được UBND huyện thực hiện cùng dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích trong năm 2018."

BBT