Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Kết quả xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2010

Kết quả xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2010

by HiephoaNet

Chiều 16/12/2010, Hội đồng xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2010 đã họp dưới dự chủ trì của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Hải

Theo kết quả xét tuyển, có 84/132 chỉ tiêu được tuyển dụng kỳ này; còn thiếu 48 chỉ tiêu chưa tuyển được so với nhu cầu cần tuyển dụng. Tổng số hồ sơ thí sinh đăng ký dự xét tuyển là 485, vượt khá xa so với số lượng cần tuyển là 132. Tuy nhiên, có chỉ tiêu nhu cầu cần tuyển ít, nhưng số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển lại nhiều; hoặc có những chỉ tiêu cần tuyển lại không có thí sinh đăng ký hoặc đăng ký không đủ so với số lượng cần tuyển. Ví dụ ở chỉ tiêu trung cấp điều dưỡng, số lượng cần tuyển chỉ có 06, nhưng có tới 214 thí sinh đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu trung cấp dược, số lượng cần tuyển là 03, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển là 85; chỉ tiêu trung cấp xét nghiệm, số lượng cần tuyển cũng là 03, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển 26… Ngược lại, ở chỉ tiêu cử nhân y tế công cộng, số lượng cần tuyển là 17, chỉ có 01 hồ sơ đăng ký dự xét tuyển; chỉ tiêu y sỹ vệ sinh phòng dịch, số lượng cần tuyển là 13 cũng chỉ có 01 hồ sơ đăng ký dự xét tuyển… thậm chí, ở một số chỉ tiêu, mặc dù có nhu cầu cần tuyển nhưng không có thí sinh đăng ký dự xét tuyển. Vì vậy dẫn tới tình trạng thừa số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển nhưng lại thiếu chỉ tiêu theo cơ cấu và nhu cầu cần tuyển dụng. Quá trình xét tuyển, Hội đồng đã xem xét và tuyển dụng 03 trường hợp tuy có tuổi đời cao hơn từ 5 tháng đến 12 tháng so với kế hoạch đặt ra (nam không quá 40, nữ không quá 35), nhưng do ở vị trí cần tuyển còn thiếu vì không có đủ số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển, mặt khác các thí sinh này đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước đó, đảm bảo đến khi nghỉ hưu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; đồng thời Hội đồng cũng đã xem xét và quyết định tuyển đặc cách đối với 01 trường hợp thí sinh là con thương binh hạng 1.

Kết quả xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và Sở Y tế; thí sinh có nhu cầu cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2010, có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0240 3 554 908 (Sở Nội vụ) hoặc 0240 3 857 140 (Sở Y tế) để được giải đáp.

Lê Tuấn Phú – Văn phòng UBND tỉnh

Related Articles

Leave a Comment