Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hiệp Hòa triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới

Hiệp Hòa triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới

by HiephoaNet
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, làm cơ sở nhân rộng trong các năm tiếp theo, năm 2015 UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo các mô hình đã đăng ký với Văn phòng điều phối, BCĐ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
Theo đó, các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và bổ sung giai đoạn 2014- 2016 của huyện Hiệp Hòa gồm 8 xã: Đoan Bái, Hoàng An, Hoàng Lương, Danh Thắng, Thái Sơn, Xuân Cẩm, Quang Minh và Thái Sơn được tỉnh hỗ trợ nguồn vốn 1 tỷ 160 triệu đồng cho phát triển sản xuất năm 2015. Tập trung vào các mô hình sản xuất: lúa chất lượng cao trong cánh đồng mẫu lớn; cánh đồng mẫu sản xuất lúa nếp cái hoa vàng, lúa BC15 và Thiên ưu; mô hình trồng rau bắp cải, cà chua, rau muống an toàn; sản xuất hàng hóa nấm, rau chế biến; cánh đồng mẫu sản xuất rau an toàn; sản xuất lạc giống vụ Thu-Đông; mô hình trồng hoa chất lượng cao và mô hình vỗ béo đàn bò, bò sinh sản.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment