Home Tin TứcKinh tế 510 trưởng, phó thôn, khu phố được bồi dưỡng kiến thức quản lý

510 trưởng, phó thôn, khu phố được bồi dưỡng kiến thức quản lý

by HiephoaNet

Quảng cáo: Khu thương mại phố Thắng: Bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đợt 1- Tặng quà ưu đãi cho khách hàng đợt 2 >>. Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác ở thôn, tổ dân phố; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; trong tháng 11/2015, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức 4 lớp tập huấn kiến thức quản lý cho đội ngũ trưởng, phó thôn, tổ dân phố của 26/26 xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2015- 2017.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, hơn 510 đồng chí trưởng, phó thôn, tổ dân phố đã nghiên cứu các chuyên đề: Công tác xây dựng chính quyền cơ sở, công tác tôn giáo và hoạt động ở thôn, tổ dân phố; Nâng cao công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản ở thôn, tổ dân phố; Nâng cao công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường ở thôn, tổ dân phố; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, tổ dân phố. Nội dung các chuyên đề được các báo cáo viên truyền đạt cụ thể, gắn với thực tiễn ở cơ sở đã giúp các học viên tiếp thu tốt kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước ở thôn, tổ dân phố; qua đó giúp các học viên từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trưởng, phó thôn, khu phố trong tình hình hiện nay.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment