12trip.vn

Ủy ban MTTQ xã Thường Thắng tổ chức kỳ họp thứ 11

Tin Tức

Sáng ngày 10- 01, tại Hội trưởng UBND xã Thường Thắng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Thắng khóa XXI, nhiệm kỳ 2013-2018 tổ chức kỳ họp thứ 11. Về dự kỳ họp có đ/c Trần Hải Hồng- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, các đ/c Thường trức Đảng ủy- HĐND-UBND, ủy viên UBMTTQ xã.

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe 03 báo cáo: báo cáo tổng kết năm 2017 của ủy ban MTTQ, báo cáo tổng kết năm 2017 của HĐND và báo cáo phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 của UBND xã. Theo đó, năm 2017, Ủy ban MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyên, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương: tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất hơn 3500m2 đất, đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng làm nhà văn hóa, làm trường học, làm đường giao thông, điển hình thôn Hiệp Đồng vận động 14 hộ hiến hơn 1.800m2 đất xây cụm trường Mầm non. Nhân dân thôn Đồng Tâm, Dinh Đồng đóng góp, ủng hộ 2,5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, ngoài ra thôn Tiến Bộ, Đường Sơn đã tuyên truyền, vận động nhân đóng góp hàng trăm triệu đồng đế cứng hóa trục đường ngõ. Phối hợp với UBND xã phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017. Kết quả tính đến 30/11/2017 vận động được 2237/2237 thẻ đạt 100% KH, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 100%. Trong năm MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch giám sát các quy trình các bước giới thiệu hiệp thương bầu cử Trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020, giám sát 12 dự án các công trình trên địa bàn xã. Phát động cuộc vận động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 thời điểm từ 17/10 đến 18/11/2017, kết quả tính đến 22/12 đã vận động được 38.824.000đ. Phối hợp với BVĐ “Quỹ vì người nghèo” xã trợ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn kết tính đến 10/11/2017 như sau: Hỗ trợ làm nhà đoàn kết 01 nhà: 3.000.000đ; Hỗ trợ khám chữa bệnh 13 người; 9.000.000đ; Trợ giúp học sinh học tập 4 cháu: 5.600.000đ; Tặng quà các ngày lễ tết 133 người: 33.800.000đ. Phối hợp với MTTQ huyện tặng 01 nhà đại đoàn kết trị giá 20.000.000đ, hỗ trợ 01 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo trị giá 15.000.000đ, tặng quà tết cho 50 hộ nghèo trị giá 15.000.000đ . Phối hợp với Ban công an xã" Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp với UBND xã chỉ đạo 13 thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia đóng góp các ý kiến vào văn kiện đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm về công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ năm 2017. Ban Thường trực UBMTTQ xã chủ trì phối hợp với TT HĐND- UBND xã tổ chức 8 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã..Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân tăng cường công Công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức cảnh giác làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình các thế lực thù địch, chống phá Nhà nước ta.

Tại kỳ họp, đã có 03 lượt ý kiến, các ý kiến chủ yếu tập trung vào công tác phát triển kinh tế- xã hội, quản lý di tích lịch sử, tôn giáo, tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương. Phát biểu tại kỳ họp, đ/c Trần Hải Hồng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ xã đã đạt được trong năm qua đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cận khắc phục. Tại kỳ họp đ/c Trần Hải Hồng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa đã trao kỷ niệm chương cho đ/c Nguyễn Văn Hiên- Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ xã.

Lê Lan