12trip.vn

Hội Cựu Chiến Binh thị trấn Thắng kết nạp Hội viên mới và tổng kết năm 2017.

Tin Tức

Chiều 06/12/2017 Hội Cựu Chiến Binh ( CCB) thị trấn Thắng tổ chức Lễ kết nạp Hội viên mới - Tổng kết công tác Hội năm 2017- xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đại biểu dự hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

05 thành viên mới được kết nạp vào tổ chức Hội CCB

Về dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Bắc Phó chủ tịch Hội CCB huyện, Đ/c Chu Văn Giang Huyện ủy viên BT Đảng ủy -Chủ tịch HĐND thị trấn Thắng cùng các Đ/c TM Đ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Chủ tịch Hội CCB thị trấn Thắng Hà Mạnh Quế  báo cáo và  phát biểu

Tại đây trong nghi lễ trang trọng 05 đ/c của chi hội khu 5 đã được trao Quyết định trở thành Hội viên hội CCB theo điều lệ Hội.

Sau phần Lễ kết nạp Hội viên mới, hội nghị nghe ông Hà Mạnh Quế Chủ tịch Hội CCB thị trấn báo cáo Tổng kết công tác hội năm 2017- Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Trong BC đã đánh giá rõ nét kết quả thành tích, chỉ rõ những tồn tại trong từng nội dung về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội, công tác tư tưởng, xây dựng Đảng chính quyền; Nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và Hội viên; Nhiệm vụ phát triển kinh tế và hoạt động tình nghĩa; Công tác phối hợp với các ban nghành đoàn thể; Công tác thi đua khen thưởng…

Được biết Hội CCB thị trấn Thắng có 455 Hội viên (Đảng viên có 192 Đ/c, nữ 57 Đ/c, Chống Pháp có 16, Chống Mỹ 241, sau 30/4 và Bảo vệ Tổ quốc có 192…Hội viên hàm Đại tá 06 Đ/c, Thượng tá 07 Đ/c, Trung Tá, Thiếu tá 24, cấp úy 123 Đ/c, Hội viên có trình độ Đại học Cao đẳng 101 Đ/c…

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; Về chất lượng sinh hoạt Hội, kết nạp Hội viên mới ( 10-12 Đ/c, giữ vững phong trào “ CCB gương mẫu”, Hội viên CCB đạt gia đình văn hóa 98%...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Thảo luận của đại biểu

Phần thảo luận báo cáo đã có các ý kiến tham gia sâu sắc thể hiện trách nhiệm Hội viên với công tác hội- Hội nghị thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Hội CCB thị trấn Thắng được cấp trên khen thưởng, một số chi Hội và cá nhân được nhận giấy khen của tổ chức hội trong niềm vui phấn khởi của những CCB những người vẫn luôn nêu gương sáng về bản chất tốt đẹp của người lính mọi nơi mọi lúc giữa đời thường.

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Buổi tối, các khu về cơ sở tổ chức gặp mặt kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt nam ( 06/12/1989-06/12/2017) và liên hoan văn nghệ..

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Hoạt động gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống của chi hội khu 5 ( buổi tối)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

" Chiến sĩ hát" ...

Như Cương