Triển khai công tác chỉ đạo thành lập thị trấn Bắc Lý

Tin Tức

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành lập thị trấn Bắc Lý.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thiết lập hồ sơ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. Theo đó, việc lập hồ sơ thành lập thị trấn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện có của xã Bắc Lý, với 14.674 nhân khẩu, diện tích 12,9 km2. Xã Bắc Lý đã được công nhận đô thị loại V, đảm bảo cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH theo tiêu chí trung ương quy định.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; triển khai thực hiện kế hoạch thành lập thị trấn, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai để cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên và nhân dân địa phương hiểu rõ chủ trương về thành lập thị trấn, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện;  xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bắc Lý; thực hiện quy trình về thành lập thị trấn; chỉ đạo UBND xã Bắc Lý thực hiện đầy đủ các bước công việc theo quy định của cấp có thẩm quyền, nhất là công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân. 

Nguyễn Phương-Hiephoa.gov