25
Thứ 6, 09

Bắc Giang triển khai Kế hoạch đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tin Tức

Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895 - 10/10/2020).

Thông qua tuyên truyền về Đại hội và tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang nhằm tiếp tục khẳng định những kết quả và thành tích nổi bật trong phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, những bài học kinh nghiệm, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác tuyên truyền chia làm 03 đợt và bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, phù hợp; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cụ thể, đợt 1, từ nay đến ngày 13/10/2020, nội dung tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 73-KH/TƯ ngày 08/7/2019 của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền kết quả Đại hội các Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở Đảng bộ tỉnh; công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, phương châm, chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đợt 2, trong thời gian diễn ra Đại hội (từ ngày 13/10/2020- 16/10/2020), tuyên truyền các nội dung chính như: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả phiên họp trù bị của Đại hội; phiên khai mạc, bế mạc Đại hội; không khí dân chủ trong Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình bày tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội…

Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội, nội dung tập trung tuyên truyền về kết quả và những thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng bộ tỉnh được Đại hội thông qua. Đặc biệt là công tác triển khai việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

Phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm kỳ mới 2020 - 2025...

Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội đề nghị 100% trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội với nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025”; thời gian hoàn thành trước ngày 05/10/2020, thực hiện đến hết tháng 10/2020. Vận động 100% các nhà dân trong tỉnh treo Cờ tổ quốc từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 17/10/2020.

Chỉ đạo các phường, xã, thị trấn thực hiện chỉnh trang đô thị, cổng chào, vệ sinh lòng đường, vỉa hè đường phố, ngõ, xóm... Thời gian hoàn thành trước ngày 03/10/2020.

Tổ chức trưng bày các hình ảnh, hiện vật theo chủ đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động về Đại hội trong thời gian từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Nguyễn Miền- https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-trien-khai-ke-hoach-ot-cao-iem-tuyen-truyen-ai-hoi-ai-bieu-ang-bo-tinh-lan-thu-xix